Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Xem xét quy hoạch Khu liên hợp thể thao của tỉnh tại tổ 11, phường Hưng Thành, thời gian quy hoạch quá lâu, hiện nay đất để không gây lãng phí và là nơi đổ phế thải, rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

 Ngày 06/10/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang với tổng diện tích 29,78 ha, trong đó: Diện tích xây dựng Khu liên hợp thể thao là 24,231 ha; diện tích xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật là 3,747 ha; diện tích xây dựng khu tái định cư là 1,802 ha.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang tổ chức vào ngày 27/02/2017, Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang đã có nhà đầu tư ký cam kết đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) với tổng mức đầu tư dự kiến 688 tỷ đồng.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư đã ký cam kết khẩn trương lập, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm triển khai thực hiện dự án theo quy định.