Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp đất để làm Nhà văn hóa thôn Trung Việt 1 (do Nhà văn hóa cũ nằm trong quy hoạch làm đường Trung tâm hành chính thành phố, nhân dân đã nhận tiền đền bù vật chất, chưa được cấp đất để xây dựng lại và phải đi họp nhờ).

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, rà soát lựa chọn quỹ đất phù hợp để bổ sung quy hoạch thực hiện việc xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung Việt 1 theo quy định.