Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cấp đất để xây dựng Nhà bia liệt sỹ của xã (do Nhà bia cũ nằm trong quy hoạch làm đường Trung tâm hành chính thành phố, đã di chuyển được 03 năm).

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang xem xét, rà soát lựa chọn quỹ đất phù hợp để bổ sung quy hoạch thực hiện việc xây dựng Nhà bia liệt sỹ xã An Tường theo quy định.