Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền

Ngày 30/7/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp cho ý kiến về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2016 đến năm 2019 (giám sát bằng hình ảnh); báo cáo giám sát chuyên đề về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2019 (giám sát bằng hình ảnh); báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII; quyết định thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, khảo sát, giải trình, chất vấn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2019.


Đại biểu thảo luận tại phiên họp

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm trong thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng thời kiến nghị những việccụ thể cần phải làm để khắc phục hạn chế, khuyết điểm; biện pháp thực hiện tốt hơn các công tác này trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo giám sát, xây dựng báo cáo thẩm tra đảm bảo đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai thực hiện các chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thống nhất về nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; yêu cầu cơ quan chuyên môn rà soát tổng thể, báo cáo đầy đủ số liệu; đề xuất các kiến nghị khả thi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ./.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục