Thảo luận về các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Ngày 28/4/2020, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII được tổ chức theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trung tâm hội nghị tỉnh kết nối với 09 điểm cầu thành phần được đặt tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự điều hành của các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã thảo luận, quyết định thông qua 05 dự thảo nghị quyết về: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 


Quang cảnh kỳ họp bất thường tại điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đây là lần đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp bằng hình thức trực tuyến, tuy vậy, hoạt động thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp vẫn diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả. Kỳ họp đã diễn ra trong 1/2 ngày nhưng đã có 09 đại biểu HĐND tỉnh tại các điểm cầu phát biểu ý kiến thảo luận và 09 lượt đại biểu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trình bày, làm rõ một số nội dung trong tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Về dự thảo nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh. Đại biểu Trần Thị Hà, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh quan tâm đến căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc xác định mức giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ và chỉ giao trong năm 2020. Về vấn đề này, đồng chí Vân Đình Thảo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã báo cáo, giải trình, trong thời gian từ 2015 đến 2019, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 440 dự án nhóm C, chiếm 95,44% tổng số dự án, giá trị 1.865 tỷ đồng, chiếm 34,06% tổng mức đầu tư; HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 21 dự án nhóm B, chiếm 4,56% về số lượng dự án, giá trị 3.610 tỷ đồng chiếm 65,94% về tổng mức đầu tư. Kết luận thảo luận, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã nêu rõ việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh vừa đảm bảo quyền lực nhà nước tại địa phương của HĐND tỉnh, đồng thời tăng cường trách nhiệm, tạo sự chủ động của UBND tỉnh trong quản lý, điều hành việc triển khai, thực hiện các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành cần chủ động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong việc lập, đề xuất các dự án đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Đại biểu Hoàng Việt Phương thảo luận tại điểm cầu huyện Yên Sơn. Ảnh Thùy Dung

Về dự thảo nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020, đã có 04 đại biểu HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. Đại biểu Âu Thế Thái, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ nguyên nhân, lý do phải bổ sung tăng vốn đầu tư đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang (Dự án 1 Chương trình 30a) để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn huyện Na Hang. Đại biểu Đàm Thị Vân Anh, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương quan tâm đến việc tổ chức triển khai dự án tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh), huyện Sơn Dương và đề nghị các cấp, ngành chuyên môn thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai đầu tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh (được giao vốn tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Đại biểu Hoàng Việt Phương, Tổ đại biểu Yên Sơn và đại biểu Nguyễn Văn Huy, Tổ đại biểu Thành phố Tuyên Quang đề nghị làm rõ kế hoạch sử dụng nguồn vốn thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Đại biểu Vân Đình Thảo thảo luận tại điểm cầu Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hưng

Giải trình về các nội dung đại biểu quan tâm, đại biểu Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã giải trình nêu rõ các nội dung về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 gồm: 05 dự án, 06 công trình khắc phục hậu quả thiên tai, 02 chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi. Bổ sung trong danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 với 05 dự án gồm: 01 dự án chuẩn bị đầu tư; 06 công trình khắc phục hậu quả thiên tai và 06 công trình khởi công mới. Bổ sung vốn kế hoạch đầu tư năm 2020: 537.500 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 7.500 triệu đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương: 530.000 triệu đồng. Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giải trình, làm rõ sự cần thiết, phương án thực hiện và tiến độ thực hiện dự án tuyến đê tả Lô từ Vĩnh Lợi đến Lâm Xuyên (nay là xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương).... Dự án được triển khai thực hiện đảm bảo an toàn cho tuyến đê nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã, trên 25 hộ dân, phục vụ cứu hộ cứu nạn khi có sự cố do mưa lũ xảy ra. Lãnh đạo Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã nêu những hạng mục công trình, nội dung trong sử dụng nguồn bổ sung 500.000 triệu đồng cho dự án là đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, các công trình thiết yếu, cấp bách, các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được thanh toán...

Về tổ chức thực hiện nghị quyết này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, nâng cao tính chủ động để tham mưu cho UBND tỉnh để sử dụng hiệu quả, đúng quy định pháp luật trong triển khai thực hiện các dự án và sử dụng nguồn vốn được giao. Với nguồn vốn 500.000 triệu đồng được phân bổ từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2018 tại Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang phải được phân bổ, sử dụng kịp thời, hiệu quả, đúng nguyên tắc nhằm từng bước giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về đất đai, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất... tạo điều kiện để đồng bào tái định cư có đời sống tốt hơn, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đồng thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giải quyết hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế, xã hội.

Về dự thảo nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm, các đại biểu quan tâm về sự cần thiết, quy mô từng dự án, các tiêu chí và điều kiện để triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới. Dự án xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm là một trong những giải pháp tiếp tục khai thác nguồn nước khoáng thiên nhiên, góp phần tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân dân trong và ngoài tỉnh. Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Tuyên Quang sớm trở thành đô thị loại II; nhưng quá trình triển khai thực hiện cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục về điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đặc biệt không làm ảnh hưởng đến diện tích đất đã giao cho các hộ di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang.


Đại biểu Ma Việt Dũng thảo luận tại điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Về dự thảo nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đại biểu Ma Việt Dũng, Tổ đại biểu Sơn Dương quan tâm, đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ về việc bổ sung các khu vực mỏ khoáng sản mới và mở rộng diện tích khu vực mỏ đã được cấp phép làm vật liệu xây dựng đảm bảo không thuộc khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản trong quy hoạch được duyệt. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các khu vực mỏ đảm bảo diện tích trong phạm vi cấp phép khi giao các chủ đầu tư hoạt động, công bố công khai các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động, các khu vực mỏ khoáng sản mới, các khu vực mỏ được mở rộng diện tích để nhân dân biết và thực hiện giám sát.

Thông qua hoạt động thảo luận về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cho thấy sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện quyền quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương theo quy định pháp luật, đồng thời thể hiện trách nhiệm người đại biểu dân cử trước cử tri và nhân dân. Các ý kiến thảo luận của đại biểu là kênh thông tin quan trọng giúp cho cử tri và nhân dân thực hiện quyền được tiếp cận thông tin và giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh. Qua các ý kiến phát biểu của đại biểu, các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường tính chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn trong tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án, quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà đầu tư cần quan tâm các yếu tố đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương./.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục