Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Kính thưa đồng chí Chẩu Văn Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp;

Thưa toàn thể cử tri các dân tộc trong tỉnh!

Mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh là dịp để chúng ta đánh giá lại kết quả thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó xác định rõ các khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh ta ngày càng giàu mạnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc kỳ họp; trân trọng cảm ơn Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều ý kiến nêu trong báo cáo giám sát, thẩm tra, ý kiến thảo luận sâu sắc trên tinh thần xây dựng, cởi mở và thẳng thắn. Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của đại biểu. Đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND nêu tại kỳ họp đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Trong 6 tháng đầu năm 2020 trước những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, sự phối hợp và giám sát của HĐND tỉnh để vừa tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, vừa nỗ lực bảo đảm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhìn chung, tỉnh ta vẫn duy trì được sự tăng trưởng về kinh tế, bảo đảm tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh và các hoạt động văn hóa, xã hội; làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; bố trí sắp xếp lại bộ máy bên trong các sở, ngành của tỉnh; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh, xã hội, nhất là hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trên các lĩnh vực còn có những hạn chế, khó khăn đã được chỉ ra trong các báo cáo thẩm tra, giám sát và ý kiến thảo luận của đại biểu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu đạt thấp so với kế hoạch năm 2020; sản xuất nông, lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai một số công trình, dự án thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp… Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khó khăn là do sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, đơn vị có mặt chưa quyết liệt, hiệu quả; sự phối hợp có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ.

 Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Trong những tháng cuối năm 2020, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn không ít những khó khăn, thách thức; đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, suy giảm kinh tế toàn cầu cùng diễn biến cực đoan của thời tiết tiếp tục tác động xấu đến việc phát triển kinh tế - xã hội, kinh doanh và các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Với quyết tâm cao, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020 theo đúng nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Từng cấp, từng ngành có những giải pháp điều hành kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là nguyên liệu, vốn kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, cấp điện ổn định đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020. Tiếp tục thu hút thêm các dự án mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có giá trị lớn, không để hồ sơ, đề xuất của doanh nghiệp bị chậm trễ, tồn đọng.

Hai là, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đến 30/9 đạt ít nhất 65%, phấn đấu 70%, đến ngày 31/12/2020 giải ngân hoàn thành kế hoạch năm 2020. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, tiến độ cụ thể đối với từng dự án, công trình để theo dõi và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi công, tích cực đôn đốc khối lượng, thanh toán, quyết toán công trình hoàn thành, đồng thời chuẩn bị thật tốt đối với các công trình nằm trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Các sở chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật không để bất kỳ khâu nào, bước nào chậm trễ, ách tắc, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các dự án, công trình không có khả năng giải ngân theo quy định (lưu ý có các mốc điều chỉnh vốn như sau 30/8 bắt đầu có điều chỉnh nội bộ, 10/9, 25/9 và 30/9 Sở KH-ĐT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố rà soát đề xuất cụ thể)

Đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án xây dựng 02 tuyến đường dọc sông Lô; dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; công trình xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô thành phố Tuyên Quang; dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025… Giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Tất cả các nội dung công việc trên đều gắn trách nhiệm người đứng đầu, kết quả giải ngân của từng dự án của người phụ trách làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Không hoàn thành tiến độ sẽ kiểm điểm trách nhiệm, không xét hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư và các cá nhân liên quan. (trích NQ 84 Chính phủ ngày 29/5/2020)

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, chú trọng nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm A/H5N6, đẩy nhanh công tác tái đàn, tăng đàn lợn sau dịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đảm bảo trong khung thời vụ; bảo đảm kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng năm 2020; chủ động xây dựng kế hoạch để chuẩn bị kịp thời vụ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao và trồng rừng năm 2021. Huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên 11 xã mục tiêu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đẩy nhanh thực hiện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Năm là, quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết các vấn đề lao động, việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển mầm non ngoài công lập; tích cực huy động bảo đảm nâng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ ở cả hai loại hình công lập và ngoài công lập (trên 32,5% là bao nhiêu? Câu hỏi này dành cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố). Đồng thời với việc huy động trẻ, khẩn trương chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021 vào ngày 5/9/2020 vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chặt chẽ các biện pháp bảo đảm an toàn, ngăn ngừa dịch bệnh tại các hoạt động, sự kiện, địa điểm tập trung đông người. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn triển khai việc cài đặt ứng dụng Bluzone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng dịch, chống dịch, quản lý chặt chẽ người cách ly tập trung, tuyên truyền vận động người cách ly tuân thủ đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả trong mọi tình huống. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát tất cả trường hợp nhập cảnh; kiểm tra chặt chẽ các cơ sở lưu trú và tổ chức tốt các biện pháp cách ly y tế, rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện cách ly y tế đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Mỗi người dân hãy chủ động, tự giác giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, không hoang mang, lo lắng và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Sáu là, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách lề lối làm việc gắn với công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thu ngân sách...(qua kiểm tra vừa rồi về giải ngân đầu tư công, chủ đầu tư nào đủng đỉnh thì tiến độ chậm, CĐT nào sát việc, hành động quyết liệt, thì kết quả thấy rõ, tôi xin nói thêm, CP quyết liệt hành động, không có lý do gì CQĐP không quyết liệt hành động).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh coi đây là giải pháp cốt lõi, công cụ để nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị công để phát triển kinh tế, quản lý xã hội, mục tiêu là năm 2021 tỉnh ta kết nối trực tuyến thông suốt từ tỉnh đến xã (huyện chưa đồng bộ về hạ tầng, giải pháp kỹ thuật thì giải pháp nào, 2 huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và thành phố chưa đầu tư thì giải pháp ra sao? Câu hỏi này Giám sở Thông tin và truyền thông phải trả lời cho được, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hôm qua 26/8 Thủ tướng Chính phủ vừa chủ trị Hội nghị xây dựng Chính phủ điện tử đánh giá, cả nước 15,9%, Tuyên Quang 7,5% dịch vụ công mức độ 4 trong đó mục tiêu năm 2020 phải đạt 30%, tôi đề nghị các Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND huyện làm gương về ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc). Sở Nội vụ tham mưu các giải pháp về tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong việc tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương triển khai lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng nhiệm vụ quy hoạch, tiến độ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố để tháo gỡ, vướng mắc trong quá trình sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản (Thành phố, Yên Sơn, Sơn Dương hoàn thành 31/10/2020, các huyện còn lại hoàn thành 31/12/2020).

Bảy là, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, chủ động kiểm tra, thanh tra để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh, nhất là đối với những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tám là, cùng với các nhiệm vụ nêu trên, các cấp, các ngành chủ động rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch, đó cũng là phần việc ý nghĩa nhất để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung liên quan ngay sau diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Cùng với đó, tiến hành tổng kết công tác năm 2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 với tinh thần phấn đấu cao nhất trên tất cả các lĩnh vực.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Những tháng cuối năm 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh vừa tiếp tục phòng chống đại dịch Covid-19 vừa đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương sẽ nỗ lực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và giai đoạn 2015-2020.

Xin chúc các vị Đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục