Nâng cao chất lượng thảo luận tại kỳ họp, đáp ứng yêu cầu của cử tri

Chất lượng, hiệu quả kỳ họp Hội đồng nhân dân thể hiện chủ yếu thông qua thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Trong đó, thảo luận của đại biểu là một phương thức để thực hiện tốt vấn đề này.

Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 đã có 27 đại biểu đăng ký phát biểu, có 24 lượt đại biểu HĐND tỉnh đã được phát biểu thảo luận và có 5 lãnh đạo sở, ngành của tỉnh giải trình làm rõ những vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm nêu ra trong thảo luận. Đây là kỳ họp có nhiều ý kiến thảo luận nhất từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay. Không khí phiên thảo luận sôi nổi, dân chủ, mang tính tranh luận, trao đổi và tinh thần xây dựng rất cao.  Nội dung thảo luận toàn diện, có trọng tâm, sát thực tiễn và mang đậm hơi thở của cuộc sống cùng những nguyện vọng chính đáng của người dân, với nhiều nhận định, đánh giá sát thực và đề xuất cụ thể.


Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (ngày 23/7/2019)

Các ý kiến phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá cao so cùng kỳ của các năm trước và so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt tiến độ đề ra. Nông lâm nghiệp tăng trưởng khá và chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; thương mại, dịch vụ du lịch có nhiều khởi sắc; công tác quản lý tài chính ngân sách có tiến bộ, môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính tiếp tục cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được giải quyết, trả lời một cách thỏa đáng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Các ý kiến thảo luận đồng tình  với những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh , báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời phân tích sâu hơn một số hạn chế, khó khăn cụ thể trên các lĩnh vực, đề xuất các giải pháp khắc phục, tập trung vào một số nội dung chính như: một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch.  Tiến độ thực hiện một số công trình, dự án và giải ngân một số nguồn vốn chậm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc. Việc thực hiện một số cơ chế chính sách về nông nghiệp còn chậm. Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại, bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế.  Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ chưa đạt kế hoạch đề ra; việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế còn chậm. Hiệu quả hoạt động của một số thiết chế văn hóa cơ sở còn thấp. Tình hình an ninh, trật tự tại một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị có các giải pháp cụ thể hơn về một số vấn đề như: Bảo đảm chỉ tiêu phát triển kinh tế, thu ngân sách của tỉnh năm 2019 để năm 2020 đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đẩy nhanh việc thực hiện xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Có giải pháp phòng, khống chế dịch tả lợn Châu phi; ứng phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tháo gỡ khó khăn của nhà máy đường trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và duy trì vùng mía nguyên liệu. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2019 và kế hoạch trung hạn năm 2016-2020.  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất do các công ty lâm nghiệp, công ty chè đã bàn giao lại cho địa phương quản lý. Thu gom, xử lý số rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn tồn đọng. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhân dân phát triển du lịch, đặc biệt du lịch cộng đồng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các trạm truyền thanh không dây, thư viện, tủ sách. Bảo đảm kế hoạch huy động trẻ dưới 36 tháng tuổi đến nhóm trẻ, nhà trẻ. Khẩn trương tuyển dụng, bố trí đủ số lượng người làm việc còn thiếu trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục. Giải quyết các kiến nghị của cử tri có đủ điều kiện giải quyết đã nêu trong báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 và tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8...

Để có được một phiên thảo luận thành công như trên, có nhiều việc phải làm; trong đó, Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc giám sát, khảo sát; sớm có định hướng nội dung thảo luận gửi đại biểu HĐND tỉnh; các ban HĐND tỉnh tổ chức tốt việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết; ứng dụng Công nghệ thông tin bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu cho đại biểu; phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu và các Tổ đại biểu; nâng cao chất lượng các phiên họp, thảo luận Tổ đại biểu; chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận cụ thể, điều hành linh hoạt, kết luận rõ ràng, tạo tâm thế và sự tự tin, thoải mái, thẳng thắn cho đại biểu trong tham gia thảo luận, tranh luận. Đó là những kinh nghiệm cần phát huy để Hội đồng nhân dân tỉnh ngày càng có nhiều hơn những phiên thảo luận chất lượng, hiệu quả tại các kỳ họp, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.   

Phạm Loan

Tin cùng chuyên mục