Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Ngày 24/12/2020, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong những năm tới. Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Video không hợp lệ

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân một số xã trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.


Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Công

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, xem xét và quyết định thông qua báo cáo của UBND tỉnh về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương năm 2020 và 09 nghị quyết về: Chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tỉnh Tuyên Quang; Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; Quyết định chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang; Quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ, ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương; Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn km14 Quốc lộ 2 Tuyên Quang - Hà Giang.


Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Hưng

Tại kỳ họp các đại biểu đã tham gia thảo luận vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và được lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn giải trình làm rõ các nội dung của dự thảo nghị quyết trước khi đại biểu biểu quyết thông qua. Các ý kiến thảo luận, giải trình trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trước cử tri và công việc được giao.


Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Việt Hòa

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khảng định việc thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp chuyên đề này có tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền phổ biến các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đến cử tri và nhân dân; tăng cường giám sát, kịp thời kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nêu cao trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu nhân dân để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện hiệu quả./.

Hương Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục