Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận thông qua các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 24/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề năm 2020.

Chủ tọa kỳ họp

Dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 09 dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết về phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang và 03 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng gồm: Dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; Dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường đi các khu di tích Bộ Tài chính và các bộ ngành tại xã Tú Thịnh và xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (ĐH.07 và ĐH.18 huyện Sơn Dương).


Đại biểu Trần Văn Tú. Ảnh: Thành Công

Nghị quyết Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn là bước cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 được đông đảo cử tri quan tâm, đồng lòng hưởng ứng và biểu quyết nhất trí cao tại các buổi lấy ý kiến cử tri của nhân dân các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn; đại biểu Trần Văn Tú, tổ đại biểu Chiêm Hóa nhất trí với các nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời nêu những thuận lợi khi điều chỉnh địa giới hành chính về quản lý hành chính; quản lý dân cư; các điều kiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; văn hóa - xã hội; phát triển đô thị; bảo đảm quốc phòng, an ninh… và đề nghị cơ quan soạn thảo, các cơ quan có liên quan cho biết thêm những tác động sau điều chỉnh địa giới hành chính đối với người dân (các thủ tục hành chính về đất đai, chế độ BHYT, giấy tờ tư pháp, nhân thân, các chế độ chính sách khác...). Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp trả lời, phân tích, làm rõ hơn các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu HDNĐ tỉnh để tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp cho biết thêm một số giải pháp trong thời gian tới ngành tư pháp sẽ ưu tiên các xã điều chỉnh địa giới hành chính thực hiện trước Đề án số hóa hộ tịch giúp quá trình khai báo, tra cứu, tìm kiếm thông tin thuận lợi hơn để tháo gỡ khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hộ tịch.


Đại biểu Đàm Thị Vân Anh. Ảnh: Ngọc Hưng

Thực hiện nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo đúng quy định, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên  sau hơn 01 năm thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc về số lượng các chức danh, mức phụ cấp, việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm… Vì vậy, nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế của địa phương nhằm kịp thời giải quyết các công việc của thôn, tổ dân phố, tăng thu nhập, khích lệ tinh thần của các chi hội đoàn thể và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo cử tri; đại biểu Đàm Thị Vân Anh, tổ đại biểu Sơn Dương bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những chính sách đổi mới trong dự thảo nghị quyết và đề nghị cơ quan soạn thảo, các cơ quan có liên quan có hướng dẫn cụ thể, chi tiết tới từng thôn, tổ dân phố, từng đối tượng thụ hưởng đối với các mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố để thống nhất trong triển khai thực hiện. Đồng chí đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trả lời, làm rõ thêm căn cứ xây dựng các mức chi, đối tượng thụ hưởng, số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã được các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý kiến và được cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm việc xây dựng và ban hành nghị quyết này là chính sách riêng của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với khó khăn của cơ sở nhất là những thôn, tổ dân phố sáp nhập từ 02, 03 thôn (dân cư đông hơn, công việc của thôn nhiều hơn) để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.

Đối với nghị quyết Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi thêm về  căn cứ xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn cho từng huyện và thành phố Tuyên Quang nhằm cụ thể hóa quy định tại khoản 2, Điều 10, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, làm căn cứ lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời tiếp tục đảm bảo phân bổ vốn đúng mục tiêu, nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đồng chí cũng mong muốn sau khi nghị quyết được ban hành, các địa phương tính toán, xác định số vốn được phân bổ, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh.


Đại biểu Trần Thị Hà. Ảnh: Ngọc Hưng

Thảo luận các nghị quyết: Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang; phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Trần Thị Hà, tổ đại biểu Hàm Yên đề nghị cơ quan soạn thảo nêu các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đối với 25 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trong nước để hạn chế thấp nhất việc điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn theo quy định tại Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời, làm rõ một số giải pháp trong điều hành, quản lý nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021, ngay sau khi được phân bổ vốn sẽ ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm khác, một phần vốn bố trí cho Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang, đồng thời đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Về nghị quyết bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; trong đó, bổ sung 03 công trình vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc lĩnh vực y tế, giao thông; bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 gồm: 01 công trình thuộc lĩnh vực giao thông vào danh mục các công trình hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán, 02 công trình thuộc lĩnh vực y tế vào danh mục công trình khởi công mới. Các đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời phát huy các công trình đã được đưa vào sử dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo tính khả thi đối với các công trình, dự án được bổ sung, đề nghị các cấp, các ngành làm tốt công tác tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tăng cường phối hợp giữa các ngành và giữa ngành với các địa phương.

 Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận thông qua 03 dự thảo nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án một số dự án khởi công mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km 14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang; đại biểu Đào Văn Tuệ, tổ đại biểu Yên Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo cho biết thêm về thời gian thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư và việc đấu nối trục đường của dự án với các đường nhánh hai bên. Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày, làm rõ thêm khả năng bố trí vốn ngân sách địa phương cho dự án, về thời gian thực hiện dự án, đồng chí cho biết thêm sở đã khảo sát, tính toán và có phương án đấu nối với các đường nhánh hai bên đảm bảo diện tích, bề mặt đường, có giải phân cách và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Những nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, tập trung làm rõ các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Nội dung phát biểu của các cơ quan chuyên môn đã trả lời, phân tích, trao đổi, làm rõ hơn các căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết, điều kiện bảo đảm thực hiện nghị quyết; đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND tỉnh để tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Với sự đồng thuận, thống nhất cao các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết theo chương trình đề ra.

Minh Trang

Tin cùng chuyên mục