Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, chiều ngày 07/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành phiên họp chất vấn.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại kỳ họp.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về: Tiến độ, chất lượng thực hiện; chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa; đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; phát triển Hợp tác xã nông nghiệp. Chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về: Thực hiện quy hoạch phát triển giáo dục; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; bảo đảm dinh dưỡng, phát triển thể lực cho học sinh. Chất vấn lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về: Công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; việc thu gom, xử lý rác thải.

Báo cáo tại phiên chất vấn, các đồng chí lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, khoa học và công nghệ đã báo cáo khái quát những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn cũng như đề phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, phát triển hợp tác xã nông nghiệp, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, thực hiện chương trình sữa học đường, quy hoạch mạng lưới cơ sở trường lớp, đội ngũ giáo viên; về giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, thu gom và xử lý rác thải.


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Đã có 19 lượt đại biểu đặt nhiều câu hỏi thẳng thắn, đi thẳng vào nội dung và tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề về những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm của ngành, các huyện, thành phố trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp chưa có nhiều sản phẩm có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, nông sản hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn được công nhận còn ít, hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp chưa tạo được liên kết tiêu thụ sản phẩm, chương trình “mỗi xã một sản phẩm” chưa hiệu quả, thực hiện một số tiêu chí nông thôn mới một số địa phương chưa bền vững; công tác quy hoạch các điểm trường, lớp còn bất cấp, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhiều nơi còn nợ tiêu chí, thực hiện chương trình sữa học đường còn chậm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi còn cao, tỷ lệ học sinh phổ thông được hưởng chính sách bán trú và nội trú còn thấp; công tác quản lý, sử dụng đất được giao, cho thuê của các doanh nghiệp, nhất là việc không đưa đất vào sử dụng theo quy định, gây lãng phí tài nguyên đất; tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là từ phần đất của các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương, tình trạng sử dụng nhiều hóa chất, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí; …

Đánh giá phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn văn Sơn kết luận: Các nhóm vấn đề đưa ra chất vấn tại kỳ họp được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, là những vấn đề còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và cần có các giải pháp phù hợp để giải quyết; các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh; phần báo cáo trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành đã đề cập thẳng thắn, trực tiếp những hạn chế của ngành, lĩnh vực đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các nội dung được chất vấn.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở, lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan đến nội dung chất vấn tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực mình quản lý trong thời gian tới. Một số ý kiến chất vấn của đại biểu chưa được trả lời trực tiếp tại phiên họp, các ngành có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Đỗ Dũng

Tin cùng chuyên mục