Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang khóa XXI, tổ chức kỳ họp thứ 7

Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2018, HĐND Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XXI

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư thành ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang.


Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XXI ( Nhiệm kỳ 2016-2021)

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã nghe, thông qua các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; HĐND thành phố thông qua 11 nghị quyết. Một hoạt động rất quan trọng tại kỳ họp này là việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu; kết quả, số người có phiếu tín nhiệm cao đạt trên 70% là 8/19 người, chiếm tỷ lệ 42,1%, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu HĐND bỏ phiếu tín nhiệm với những người do HĐND thành phố bầu

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố đã nhận định: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nổi bật như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 10.280 tỷ đồng, 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn 418,86 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 3.170 lao động, đạt 130,5% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,63% xuống 1,01%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,2%. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng. Tập trung triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh và của thành phố. Tập trung nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018, thành phố đã hoàn thành xây dựng 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí đô thị loại II, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: Giá trị xuất khẩu hàng hóa không đạt kế hoạch (86,6%); một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với năm 2017 (Giấy xuất khẩu, chè chế biến, xi măng); doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, vốn kinh doanh. Tiến độ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư một số công trình chậm. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; giải quyết đơn thư của công dân, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri có việc còn chậm, chưa dứt điểm. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tuy đã được kiềm chế nhưng chưa thực sự bền vững... Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND thành phố cũng đã tập trung thảo luận và thể hiện quan điểm chính kiến của mình về một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất, kiến nghị với HĐND thành phố các giải pháp cụ thể, thiết thực để đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Về hoạt động của HĐND thành phố, ngoài những hoạt động thường xuyên theo luật định, trong năm 2018, Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố đã tập trung nghiên cứu sâu và tổ chức tốt một số hoạt động được của tri đánh giá cao, nổi bật là việc Thường trực HĐND thành phố tổ chức tốt các phiên họp nghe giải trình về thực trạng công tác cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, việc quản lý và xử lý các vi phạm sau cấp phép trên địa bàn thành phố; giải trình về công tác quản lý và bảo vệ rừng; công tác quy hoạch, phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên địa bàn thành phố. Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố với nội dung về công tác xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố. Việc tổ chức giải trình, chất vấn đã góp phần kịp thời làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập liên quan đến nhiều vấn đề đang được cử tri thành phố quan tâm cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu. Sau hội nghị, Thường trực HĐND thành phố đã có kết luận, đề xuất giải pháp cụ thể, sát thực tiễn gửi đến Uỷ ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các xã, phường để giải quyết và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết.

Thành công của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ là động lực tạo đà cho những bước tiến mới trong hoạt động của HĐND thành phố trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                      

Tăng Dương

Tin cùng chuyên mục