Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 04 tháng 7 năm 2019, HĐND huyện Chiêm Hóa khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, 04 và 05 tháng 7 năm 2019.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Chiêm Hóa đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thảo luận và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết; bàn và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND huyện.


Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Chiêm Hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thu ngân sách 20.589/52.500 triệu đồng, đạt 39,22% dự toán; tổng diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 105,9% KH; tổng sản lượng lương thực đạt 102,8% KH; trồng rừng đạt 90,1% KH; tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội đạt 57,5% KH; kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thu hút trên 92.000 lượt khách du lịch, đạt  86,8% KH tỉnh giao; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho nhân dân; công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: Diện tích mía trồng mới, trồng lại không đạt kế hoạch, diện tích mía phế canh lớn. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm một số xã đạt thấp; xảy ra dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn một số xã. Việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” còn chậm. Tiến độ khai thác gỗ rừng trồng, lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình chậm. Vẫn còn hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép; tệ nạn xã hội ở một số nơi vẫn xảy ra; việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm... Đó là những khó khăn đòi hỏi chính quyền từ huyện tới các xã phải hết sức cố gắng, nỗ lực để khắc phục.


Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Chiêm Hóa

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành 1/2 ngày để thực hiện phiên thảo luận, đã có 22 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn. Nội dung thảo luận tập trung chủ yếu vào các nhóm vấn đề như: Giải pháp hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt (diện tích trồng mía không đạt, tỷ lệ tiêm phòng gia súc thấp…); giải quyết đơn thư, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện; công tác di dân tái định cư; duy tu bảo dưỡng một số tuyến đường xuống cấp; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng thủy điện Chiêm Hóa…Phiên thảo luận đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Những ý kiến đưa ra xúc tích, đầy đủ thông tin và đã được cơ quan chuyên môn, cấp thẩm quyền tiếp thu trả lời, trao đổi và làm rõ thông tin đến các đại biểu, nội dung trả lời cơ bản đúng trọng tâm, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Trên tinh thần đánh giá toàn diện, khách quan, nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, HĐND huyện kêu gọi các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và các đoàn thể trên địa bàn nỗ lực phấn đấu, để có những giải pháp khắc phục, tạo quyết tâm chính trị cao hơn vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của huyện năm 2019.

Tăng Dương

Tin cùng chuyên mục