Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày 06/12/2019, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
Video không hợp lệ

Các đồng chí: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long chủ trì phiên thảo luận.

Dự phiên thảo luận có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện Thường trực HĐND 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Thành Công

Tại phiên thảo luận đã có 17 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường. Các đại biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của chính quyền, sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; kết quả thể hiện ở các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Các đại biểu đã phân tích sâu hơn những tồn tại, khó khăn đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu HĐND tỉnh phát biểu và quan tâm đó là việc thực hiện thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực nông thôn: Một bộ phận nhân dân chưa quan tâm bảo vệ, tự ý xả thải ra môi trường đặc biệt là chất thải sinh hoạt nhựa và túi nilon được nhân dân sử dụng hàng ngày, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cho người dân. Đề nghị các cấp, các ngành có đánh giá cụ thể thực hiện chỉ tiêu về việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn; có các giải pháp để thu gom, tiêu hủy chất thải nguy hại còn tồn những năm trước và năm 2019 nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng.


Chủ tọa kỳ họp định hướng thảo luận. Ảnh: Thành Công

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đã phát sinh nhiều loại tội phạm mới diễn biến phức tạp, đại biểu Trần Thị Hà, Tổ đại biểu huyện Hàm Yên đề cập đến tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc điện thoại mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân đang diễn biến phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyền truyền để người dân bảo mật thông tin cá nhân, thông tin các dịch vụ ngân hàng (tuyệt đối không tiết lộ mã PIN thẻ, mật khẩu truy cập..); không chuyển tiền cho đối tượng khi chưa xác thực; cảnh giác đối tượng giả mạo quen biết thông qua mạng xã hội, điện thoại, cơ quan nhà nước.

Quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại biểu Lê Thị Thanh Trà, Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đề nghị các cấp, các ngành liên quan có giải pháp hiệu quả giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt khi Chương trình sách giáo khoa được triển khai trong năm học 2020-2021, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; quan tâm đến kinh phí phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên ở các cấp học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt có giải pháp phát triển mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận

Đại biểu Nông Thị Toản, Tổ đại biểu huyện Na Hang - Lâm Bình quan tâm đến việc quy hoạch phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, cần được xem xét, ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với địa phương có tiềm năng phát triển du lịch như huyện Na Hang, Lâm Bình, xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch gắn với yếu tố liên kết vùng với các trung tâm phát triển về du lịch như Hà Giang, Bắc Cạn.

Về thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Đàm Thị Vân Anh, Tổ đại biểu huyện Sơn Dương cho biết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được quan tâm và phù hợp với hoạt động tại cơ sở. Tuy nhiên, qua thực hiện chức năng giám sát và tiếp xúc cử tri cho thấy: Tại các thôn, tổ dân phố còn gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ tại địa phương. Đề nghị các cấp, ngành xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cân đối ngân sách để tiếp tục hỗ trợ cho cán bộ thuộc tổ chức chính trị- xã hội ở thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích, hoạt động hiệu quả hơn.

Đại biểu Phạm Văn Loan, Tổ đại biểu huyện Yên Sơn đề nghị các cấp, ngành có giải pháp hiệu quả đẩy nhanh việc thực hiện một số cơ chế chính sách về nông nghiệp, cần có những giải pháp tạo được sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩn hàng hóa đặc trưng; chú trọng xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại phiên thảo luận

Tại phiên thảo luận, đại diện các ngành Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục Đào tạo, Nội vụ cũng đã giải trình, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020.

Kết luận phiên thảo luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương theo trách nhiệm quản lý, nghiêm túc tiếp thu để có giải pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ tỉnh tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa, các ý kiến trả lời, lời hứa tại kỳ họp, các kiến nghị qua giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời, gương mẫu thực hiện và động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Thùy Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục