Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11

Chuẩn bị cho các nội dung trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 02/12/2020 các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


Các đại biểu dự họp.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Lãnh đạo, thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu đã có những ý kiến phân tích kết quả đạt được, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chuyên môn làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục.

 Về lĩnh vực kinh tế: Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn không đạt kế hoạch giao. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, việc thực hiện các quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; việc cung cấp giống cây nông nghiệp chất lượng cao, đúng nhu cầu của người dân; việc phát triển, quản lý hoạt động hợp tác xã; việc phát triển các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, liên kết sản xuất ứng dụng theo chuỗi giá trị hàng hóa, tạo ra lượng sản phẩm hàng hóa lớn, giá trị kinh tế cao là những vấn đề có nhiều ý kiến.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Các đại biểu quan tâm đến chất lượng giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh chưa cao; việc người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện không đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch; tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội chưa được khắc phục triệt để, trong đó số đơn vị nợ khó có khả năng thu hồi là 61 đơn vị/26,703 tỷ đồng; tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh còn diễn ra; tình hình thực hiện “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021” theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ tiêm phòng dại mới chỉ đạt 19% kế hoạch; tình trạng tảo hôn, sinh con trong độ tuổi vị thành niên có chiều hướng tăng; việc triển khai bố trí cán bộ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm theo dõi công tác ATTP theo quy định còn chậm; tỷ lệ huy động trẻ ngoài công lập chưa cao, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ còn hạn chế, tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày đạt thấp; tình trạng quá tải học sinh ở các lớp học tại thành phố gây ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy…

Về lĩnh vực tư pháp, nội vụ: Kết quả thực hiện đưa thành phố Tuyên Quang lên đô thị loại II chưa thực sự toàn diện; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, trọng án tăng cao; quy trình thủ tục đưa các đối tượng cai nghiện ma túy vào cai nghiện tập trung còn nhiều khó khăn, vướng mắc; việc giải quyết các vụ án dân sự tạm đình chỉ liên quan đến tranh chấp đất đai, việc giao chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện các kết luận sau thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn  một số vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc: Việc giải ngân các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình 135) trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, tiến độ thực hiện một số các Tiểu dự án đợt 1 và đợt 2 còn chậm so với kế hoạch; hiệu quả một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa cao; quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số của các huyện hàng năm còn chậm. Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận phiên họp giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động là người dân tái định cư gặp nhiều khó khăn; việc thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật kéo dài nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm; việc đầu tư cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch phục vụ nhân dân còn chậm...


Đại biểu phát biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, các đại biểu phân tích, làm rõ một số chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch như: Tốc độ tăng GRDP bình quân 5 năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người; giá trị sản xuất công nghiệp; tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; thu hút du lịch. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận, đề nghị các ngành làm rõ cơ sở, tính khả thi của việc xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trình tại kỳ họp tới, như: thu hút khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp; tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia; việc xây dựng các thiết chế văn hóa, khu liên hợp thể thao… Đại diện lãnh đạo các ngành chuyên môn đã giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành báo cáo giải trình bằng văn bản các nội dung chưa được làm rõ tại hội nghị thẩm tra; nghiêm túc thực hiện việc rà soát, thống nhất số liệu, hoàn thiện nội dung các báo cáo trước khi trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Đồng chí đã thông tin thêm về tiến độ thực hiện 06 chỉ tiêu không đạt; những giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn giao bổ sung cho dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang; cho vay sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19 đạt thấp; tác động của việc chậm phân tích kết quả rà soát, điều chỉnh hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với việc giải ngân chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh sửa các báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chính xác, chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu. Đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp cần tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2020.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục