Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Video không hợp lệ

Sáng ngày 24/6/2020 các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.


Quang cảnh cuộc họp thẩm tra

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; Văn phòng Hội đồng nhân dân; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Thành viên các Ban HĐND tỉnh đưa ra ý kiến đề nghị UBND tỉnh, các ngành chuyên môn của UBND tỉnh làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp để tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Về lĩnh vực kinh tế tập trung vào tiến độ thi công một số công trình và việc chậm giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch giao; việc huy động, thu hút và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc gia hạn, miễn giảm thuế trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm; công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, đất đai, việc thực hiện các quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; công tác tiêm phòng gia súc gia cầm đạt thấp, tình trạng thiếu nguồn cung ứng giống lợn để tái đàn; giống cây keo cung ứng chậm, không đảm bảo chất lượng…

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiến độ xây dựng các phòng học mầm non chậm; việc người dân tham gia BHYT không đảm bảo tiến độ; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; việc chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho công nhân, người lao động tại công ty xi măng Tuyên Quang; việc đào tạo chuyên môn, việc hợp đồng chi trả trợ cấp cho nhân viên y tế thôn bản; tiến độ chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theoNghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; lộ trình thực hiện tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp y tế; tiến độ triển khai chương trình sữa học đường….

Về lĩnh vực pháp chế: Kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, trọng án so với cùng kỳ năm 2019; công tác giải quyết về tin báo tố giác tội phạm; những khó khăn trong việc đưa các đối tượng cai nghiện ma túy vào cai nghiện tập trung; việc giao chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là một số vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu  

Về lĩnh vực dân tộc: Việc triển khai một số chương trình chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số chưa kịp thời; việc thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, nhiều công trình không đảm bảo tiến độ thi công, chậm bàn giao đưa vào sử dụng; hiệu quả một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chưa cao; việc thực hiện kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về triển khai thực hiện các chương trình cấp nước sinh hoạt tập trung còn chậm; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý...Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, một số ngành chuyên môn đã tiếp thu các ý kiến giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu đã nêu.

Dự và phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các nội dung tham gia phát biểu thảo luận đối với báo cáo của UBND tỉnh của thành viên các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh sửa báo cáo đảm bảo chính xác, chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu để trình kỳ họp đúng thời gian theo luật định. Đối với nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phải có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn; các ngành, các cấp cần có những giải pháp tích cực, cụ thể, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, chủ động trong công tác tham mưu, có sáng tạo, cải cách trong thực hiện các thủ tục hành chính, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để thực hiện tốt hơn một số nội dung như việc thu ngân sách trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có phương án xử lý rác thải bền vững, chủ động trong xử lý rác thải nguy hại; việc cung cấp giống cây lâm nghiệp, lợn giống cho nhân dân. Lĩnh vực nội vụ cần có những đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho tỉnh về biên chế công chức, viên chức…

Chiều cùng ngày Ban Kinh tế - Ngân sách đã họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (khai mạc ngày 26/6/2020), về: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và Dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (khu 1- thuộc phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang); cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Ban và các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, dự thảo nghị quyết do đại diện các ngành trình. Các đại biểu đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ các ý kiến thẩm tra mà đại biểu còn băn khoăn, các vấn đề liên quan đến các giải pháp thực hiện, các chính sách, mục tiêu, nguồn lực thực hiện... 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đánh giá cao các nội dung tham gia của các đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu cũng như tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian theo luật định./.

Hương Lan
Video: An Thu - Đỗ Hải - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục