Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong hai ngày 27 và 28/11/2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Văn hóa - Xã hội được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 05 dự thảo Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND tỉnh; bãi bỏ một phần Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức hội thi, sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp thẩm tra, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu cơ bản nhất trí với các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, đồng thời đề nghị các sở, ngành có liên quan làm rõ một số nội dung trong dự thảo nghị quyết và thống nhất đưa vào nội dung thẩm tra để trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhằm đảm bảo tính thuyết phục, tính khả thi khi các nghị quyết được ban hành.

Kết luận cuộc họp thẩm tra, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao những nội dung tham gia góp ý của các đại biểu đối với các dự thảo nghị quyết và đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, thống nhất về số liệu để trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII đảm bảo đúng thời gian quy định

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục