Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều nay 25/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Dự họp có các đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì nội dung của Ban

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công thẩm tra 03 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Đồng chí Âu Thế Thái, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì nội dung của Ban

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành, căn cứ pháp lý, nội dung các dự thảo Nghị quyết được xây dựng. Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ các ý kiến thẩm tra, các vấn đề liên quan đến mục tiêu, giải pháp, nguồn lực thực hiện...Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tổng hợp, tiếp tục chỉnh sửa, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về nội dung, phù hợp với thực tiễn, thống nhất về số liệu cũng như kỹ thuật trình bày văn bản để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian theo luật định./.

Giang Nam

Tin cùng chuyên mục