Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Chiều ngày 24/7/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh.


Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cuộc họp

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục thẩm tra thêm 04 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình về bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2021 tỉnh Tuyên Quang.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo nội dung dự thảo nghị quyết của ngành

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về căn cứ pháp lý, nội dung các dự thảo Nghị quyết. Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đưa ra các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có tính phản biện cao đề nghị đại diện lãnh đạo các sở giải trình, làm rõ. Các ý kiến phát biểu được các Sở, ngành nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ và có báo cáo cụ thể bằng văn bản. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Khánh Thị Xuyến, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh  đánh giá cao chất lượng các dự thảo nghị quyết do các cơ quan chuyên môn soạn thảo. Đối với những nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách còn băn khoăn sẽ đưa vào báo cáo thẩm tra để Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thảo luận. Đối với những nội dung các đại biểu đề xuất bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, kịp thời rà soát, tổng hợp, chỉnh sửa, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo các nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ về nội dung; phù hợp với thực tiễn tại địa phương; thống nhất về số liệu cũng như kỹ thuật trình bày văn bản để trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đúng thời gian theo luật định./.

Minh Trang

Tin cùng chuyên mục