Lấy ý kiến về Kế hoạch xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV

Ngày 14-3, tại huyện Na Hang, UBND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các cơ quan chức năng về dự thảo Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang theo tiêu chí đô thị loại IV. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực chủ trì cuộc họp.

Hiện nay các tiêu chí, tiêu chuẩn của thị trấn Na Hang chưa đạt điểm gồm có: Tiêu chí 1 (vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 13,30/15 điểm tối thiểu); tiêu chí 2 (quy mô dân số đạt 0,6/6 điểm tối thiểu); tiêu chí 3 (mật độ dân số đạt 0,19/4,5 điểm tối thiểu). Như vậy, thị trấn mới đạt 62,12/100 điểm theo quy định đô thị loại IV.

Các sở, ngành đã tham gia ý kiến về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất và bàn các giải pháp thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để sớm đưa Na Hang phát triển theo tiêu chí đô thị loại IV.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực yêu cầu các sở, ngành cùng hệ thống chính trị cùng vào cuộc để sớm đưa thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện họp bàn kỹ về việc sáp nhập 2 xã Năng Khả và Thanh Tương vào thị trấn Na Hang, để phấn đấu đến năm 2020 lập và phê duyệt quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035…

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục