Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Na Hang

Ngày 28/7/2021, HĐND huyện Na Hang tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh: Phan Thị Mỹ Bình, Phó Trưởng Ban Dân tộc; Lý Ngọc Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế; Vũ Thị Giang, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Na Hang; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc huyện; các vị đại biểu HĐND huyện Na Hang.


Các đại biểu dự kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trước thách thức bởi tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh và diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, chúng ta phải đối đầu với sự bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân trong tỉnh, tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tỉnh nói chung, huyện Na Hang nói riêng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, sự giám sát, điều hành của Hội đồng nhân dân, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được tổ chức kịp thời, đồng bộ với tinh thần hết sức tích cực, chủ động và sáng tạo, mang lại những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua các báo cáo và thảo luận của đại biểu tại kỳ họp cho thấy, hoạt động của HĐND huyện Na Hang 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. HĐND huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật; đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng.

UBND huyện đã chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung vào 02 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm; 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được 16.807/31.0 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch giao; thu hút trên 76.000/15.900 lượt khách du lịch đạt 54,4% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 1.151/1.710 lao động, đạt 67,3% kế hoạch...


Toàn cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn như: Giá trị sản xuất công nghiệp 524,8/1.404 tỷ đồng, đạt 37,4% kế hoạch giao; tổng sản lượng lúa, ngô 8.695,7/18.951,3 tấn, đạt 45,9% kế hoạch; tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện và giải ngân và quyết toán một số công trình; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn còn chậm; vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, vi phạm hành lang giao thông tại một số xã, thị trấn; việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng còn chậm, còn sót, trùng đối tượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có lúc, có nơi còn hạn chế; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã trong giải quyết công việc có lúc chưa chặt chẽ; một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, thiếu triệt để ngay từ cơ sở.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện và đại diện lãnh đạo một số cơ quan có liên quan đã phân tích sâu hơn một số hạn chế, khó khăn cụ thể trên từng lĩnh vực, đề xuất các giải pháp khắc phục, tập trung, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua 05 nghị quyết về: Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021; thông qua đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc sản giá trị gia tăng cao và bền vững trên cơ sở cơ cấu lại nghành nông nghiệp huyện Na Hang và gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025./.

Bàn Văn Phín

Tin cùng chuyên mục