Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có các đồng chí: Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lê Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ma Việt Dũng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Yên Sơn.

Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và các quỹ huyện quản lý 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; trong 6 tháng đầu năm, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, cũng như đời sống của nhân dân; tuy nhiên huyện Yên Sơn đã tập trung tổ chức thực hiện, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn được duy trì và thực hiện hiệu quả như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 572,666 tỷ đồng đạt 60,2% so kế hoạch. Trồng được 3.132,2/2.978,0 ha rừng, đạt 105,2% kế hoạch; diện tích đã được cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 7.225,64 ha, lũy kế đến nay đạt 17.963,2 ha. Hoạt động du lịch tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay toàn huyện có trên 144.000 lượt khách du lịch đến tham quan, doanh thu đạt trên 115 tỷ đồng. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 40%, trẻ đi mẫu giáo đạt 99,7% (riêng trẻ 5 tuổi vào học mẫu giáo đạt 100% kế hoạch); trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh lớp 5 vào lớp 6 đạt 100%...Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện kịp thời. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch năm 2020: Diện tích cây mía trồng lại đạt 21,1%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 36,3%; giá trị xuất khẩu hàng hoá đạt 25,7%; thu hút khách du lịch đạt 45%; kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 18,9%; thu ngân sách cân đối thu ngoài quốc doanh; việc triển khai bán đấu giá thu tiền sử dụng đất, kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt thấp...; công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản ở một số xã chưa chặt chẽ, không hiệu quả; việc xử lý vi phạm đất đai còn chậm và chưa quyết liệt; tiến độ GPMB, lập hồ sơ đầu tư xây dựng các công trình còn chậm; việc rà soát, thống kê danh sách các đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ có xã còn chậm, thông tin chưa chính xác; việc giải quyết đơn thư của công dân của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa dứt điểm; việc xây dựng nhà nguyện, tái dựng nhà đòn vẫn còn xảy ra; nắm bắt tình hình, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn huyện có lúc, có nơi chưa kịp thời;công tác cải cách hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc...

Kỳ họp cũng đã được nghe báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu thảo luận, tập trung làm rõ thêm những tồn tại hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó cần tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; đẩy mạnh công tác thâm canh, tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình khuyến nông để tập trung sản xuất vụ mùa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện theo kế hoạch; tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xây dựng công trình, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khẩn trương giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết; Hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt Đề án xây dựng trung tâm huyện lỵ Yên Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V; Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; đặc biệt giải phóng mặt bằng Công viên nghĩa trang Thiên Đường, xã Lang Quán; Dự án đường cao tốc nối Tuyên Quang với Phú Thọ; Chỉ đạo Ban Di dân tái định cư tiếp tục thực hiện Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang theo kế hoạch của UBND tỉnh giao. Tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình thiếu đất ở theo quy định. Tiếp tục vận động, tuyên truyền các hộ dân xã Tân Long, Lang Quán đăng ký chuyển nhượng đất sản xuất để giao cho các hộ tái định cư. Rà soát các nội dung tồn tại liên quan đến giao đất ở đối với với hộ dân sở tại...

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết về phê chuẩn dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý Soi Hà cho sản phẩm “Bưởi Soi Hà” huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên Quang; Đề án đánh giá các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập thị trấn huyện lỵ Yên Sơn theo tiêu chí đô thị loại V; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020; phê chuẩn quyết toán năm 2019./.

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục