Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Sơn Dương đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình công tác đề ra, giải quyết tốt các nhiệm vụ phát sinh theo thẩm quyền; tiếp tục đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc chuẩn bị nội dung kỳ họp, công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tiếp tục được đổi mới, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị. Nội dung kỳ họp đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện.

Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện công tác phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ, đường đô thị do huyện quản lý trong 2 năm 2017-2018; Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát tại một số xã và các phòng, ban cấp huyện về: Việc trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi; việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; việc xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX. Các Ban của HĐND huyện đã giám sát về: Kết quả cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn huyện trong 02 năm 2017-2018; việc thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Dân quân tự vệ năm 2017-2018; việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện Chương trình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và xã ATK trên địa bàn huyện từ năm 2017 đến hết năm 2018... Các cuộc giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, có sự đổi mới về cách thức tổ chức giám sát, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với các Ban của HĐND. Qua giám sát Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã kịp thời chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế tồn tại và đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Làm tốt công tác tiếp công dân, trong 6 tháng đầu năm Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện tiếp 12 lượt công dân, tiếp nhận 75 ý kiến, kiến nghị, trong đó có 63 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai, 12 kiến nghị thuộc các lĩnh vực khác đã được chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân. Tiếp nhận 03 đơn thư của công dân, chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến nay đã được xem xét, giải quyết và trả lời xong.

Tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND huyện xem xét cho ý kiến các công việc thuộc thẩm quyền đối với 32 văn bản của UBND huyện, trong đó có 30 văn bản về sử dụng ngân sách năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị.

Giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, xây dựng kế hoạch, điều hòa hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện. Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của HĐND xã, thị trấn; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp tại cơ sở, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND các cấp.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, HĐND huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX và quyết định những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền giữa các kỳ họp theo quy định; chủ động phối hợp với UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp; nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; điều hành kỳ họp khoa học, phát huy dân chủ trong thảo luận, chất vấn; ban hành các nghị quyết đúng quy định của pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; điều hòa hoạt động giám sát khoa học, hợp lý, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc giám sát: Việc mua sắm trang thiết bị tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2017-2018 và hết quý III năm 2019; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện; việc quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ intenet, dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện; công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; công tác phòng chống tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện... Thực hiện việc giải trình về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; làm tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận, xử lý, đôn đốc và giám sát các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của Tổ đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong các hoạt động giám sát tại nơi cư trú, công tác; cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp những kiến nghị chính đáng của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Minh

Tin cùng chuyên mục