Hoạt động của HĐND thành phố: Đổi mới rõ nét

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Tuyên Quang đã ban hành 73 nghị quyết, trong đó có 23 nghị quyết về công tác tổ chức, 18 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân sách và 32 nghị quyết khác.

HĐND thành phố đã quyết định thông qua các nghị quyết có tác động rộng lớn và lâu dài tới sự phát triển của thành phố. Từ những nghị quyết và quyết định này, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố và thành lập 3 phường hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các phường. Trên địa bàn, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng. Hạ tầng đô thị các khu dân cư tiếp tục được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. 


Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc xây dựng cống rãnh thoát nước trên địa bàn xã Lưỡng Vượng.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố còn ban hành một số nghị quyết chuyên đề về chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; về hỗ trợ làm đường bê tông ngõ xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố khóa XX về hỗ trợ làm cống, rãnh thoát nước ở khu dân cư. Nội dung nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong nhiệm kỳ, các đại biểu HĐND thành phố đã tham gia 268 buổi tiếp xúc cử tri, tổng hợp 658 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND thành phố đặc biệt quan tâm theo dõi tiến độ giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp. Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra những hạn chế và kiến nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Do vậy, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có sự thay đổi quan trọng. Đến nay, đã xem xét giải quyết xong 424/604 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan thành phố, đạt tỷ lệ 70,2%. Còn 180/604 ý kiến chưa được giải quyết dứt điểm, chủ yếu liên quan đến nguồn vốn đầu tư công, quy hoạch, đất đai.

Công tác tiếp dân cũng đã được HĐND thành phố chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận 120 đơn thư chủ yếu liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất, tranh chấp đất đai...; đã xem xét, phân loại và chuyển 109 đơn thư đến UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để giải quyết. Đến nay, đã giải quyết xong 94/109 đơn, đạt 86,2%; còn 15 đơn thư đang giải quyết.

Việc quyết định và phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu dân cư Ngọc Kim đi Quốc lộ 37 là một minh chứng cụ thể. Tuyến đường có chiều dài trên 280m. Trước đây, mặt đường có độ dốc cao, bị xói lở và xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nâng cấp tuyến đường ở các cuộc tiếp xúc cử tri. UBND thành phố đã quyết định và phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp tuyến đường với tổng trị giá trên 1,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và các nguồn vốn hợp pháp khác của thành phố. Cuối năm 2019, tuyến đường được hoàn thành nâng cấp đã tạo niềm vui, lòng tin sâu sắc của cử tri với đại biểu HĐND các cấp.

Những kết quả nổi bật này đã khẳng định vai trò vị thế quan trọng của HĐND thành phố - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong việc góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục