Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Yên Sơn

Sáng ngày 30/7/2021, HĐND huyện Yên Sơn khóa XXI khai mạc kỳ họp thứ hai. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét các báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo quyết toán thu ngân sáchnhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện đối với báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo khác theo luật định.

Tại phần thảo luận, các đại biểu HĐND huyện đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế của UBND huyện. Một số việc được đại biểu đặc biệt nhấn mạnh như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đến 30/6/2021 là 74,78 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch (cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh); thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn 34km/61,5 km đạt 55,3% kế hoạch năm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã chỉ ranhững hạn chếtrong 6 tháng đầu năm của huyệnnhư: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch; dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu bò xảy ra trên địa bàn một số xã; một số khoản thu ngân sách đạt thấp (thu tiền sử dụng đất, thu ngoài quốc doanh...); công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản ở một số xã chưa chặt chẽ; việc xử lý vi phạm đất đai chậm, chưa thực sự quyết liệt; tiến độ giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ đầu tư xây dựng một số công trình chậm; việc giải quyết đơn thư của công dân của một số cơ quan, đơn vịchưa dứt điểm. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc…

Ý kiến của đại biểu HĐND huyện đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu, làm rõ nguyên nhân. Đó là do dịch bệnh Covid-19 tác động, hạn chế tiến độ thực hiện một số lĩnh vực. Thời gian thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường còn kéo dài, chưa được sửa đổi. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ huyện đến xã chưa quyết liệt. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã chưa chặt chẽ. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện công việc chưa được duy trì thường xuyên…đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị,các xã trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19 và nêu một số giải pháp nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện Yên Sơn, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030; Nghị quyết phê chuẩn Đề án xây dựng làng Văn hóa Dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn, xã Chân Sơn gắn với phát triển Du lịch cộng đồng./.

Lý Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục