Đổi mới trong hoạt động của HĐND thành phố Tuyên Quang

Năm 2020, thành phố đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có được kết quả ấy phải kể tới sự góp phần không nhỏ của HĐND thành phố Tuyên Quang trong việc đổi mới, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động.

Trong năm, Thường trực HĐND thành phố tổ chức 3 kỳ họp. Các kỳ họp đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung. Quy trình thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương được đổi mới theo hướng quyết định từng nhóm vấn đề, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề quan trọng tác động rộng lớn và lâu dài tới sự phát triển của thành phố.


Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang trả lời tại Phiên chất vấn việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2020.

Hoạt động giám sát của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố được đổi mới cả về nội dung và hình thức. HĐND thành phố chú trọng đến việc giám sát, khảo sát thực tế tại từng địa phương, cơ sở, mời những người có kinh nghiệm chuyên môn sâu đối với từng lĩnh vực tham gia các đoàn giám sát. Các chuyên đề, nội dung giám sát xuất phát từ thực tiễn, lựa chọn những vấn đề quan trọng, còn nhiều vướng mắc, khó khăn, được đông đảo cử tri quan tâm như việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, việc giao đất đối với diện tích đất do các công ty, lâm trường trả lại cho địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các dịch vụ công ích trực tiếp; công tác khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT trực tiếp.

Trong năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã tổ chức được 6 cuộc giám sát chuyên đề, 8 cuộc khảo sát gắn với tăng cường tái giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐND thành phố. Trong năm HĐND thành phố đã tổ chức 1 phiên họp để giải trình về kết quả việc triển khai chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của UBND thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn; việc thực hiện các kiến nghị tại kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Qua việc tổ chức phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố năm 2020, các đại biểu nắm bắt được một số tồn tại trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều câu hỏi về những khó khăn, nguyên nhân, hạn chế và kết quả thực hiện đã được các đại biểu thẳng thắn nêu lên và đề nghị lãnh đạo cơ quan UBND thành phố trả lời làm rõ. Thường trực HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố, các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu có thể hoàn thành trong năm 2020; xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp cụ thể, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại các thôn, xóm, tổ, cụm dân cư. Trong năm, HĐND thành phố đã tổ chức được 30 buổi, tại 45 điểm tiếp xúc cử tri, tiếp thu 68 ý kiến chuyển đến UBND thành phố. UBND thành phố đã xem xét trả lời 68/68 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cũng đặc biệt quan tâm theo dõi tiến độ giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp. Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra những hạn chế và kiến nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Chính nhờ hoạt động giám sát này, nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có sự thay đổi quan trọng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp của HĐND thành phố đã được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết nghiêm túc và sát sao hơn. Do đó, đã có 32/68 ý kiến được giải quyết xong. Tỷ lệ các ý kiến được giải quyết xong tăng 16,39% so với cùng kỳ năm 2019. Đó là tín hiệu đáng mừng để việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng kịp thời và có chất lượng, nhất là đối với những kiến nghị phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan nhiều cấp, nhiều cơ quan đơn vị. 

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục