Chiêm Hóa quyết liệt thực hiện năm “nước rút”

Năm 2019 là năm “nước rút” có tính quyết định cho giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp ngay từ đầu năm. Trong đó, huyện đã xác định 2 nội dung đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hà Lang (Chiêm Hóa) kiểm tra việc lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn, phục vụ tưới nước cho cây trồng.

Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà cho biết: Đầu năm 2019, Chiêm Hóa đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên cơ sở tiếp tục phát huy thành tích của năm 2018, nghiêm túc nhìn nhận lại những tồn tại để triển khai nhiệm vụ trong năm mới. Hai nội dung đột phá mà huyện tập trung thực hiện trong năm 2019 đó là: Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ lực giai đoạn 2018 - 2020 gắn với củng cố hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện; tập trung rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đề ra cần thực hiện là: tập trung lãnh đạo phát triển có hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản; thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, trong đó phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có ít nhất 30% trẻ dưới 36 tháng tuổi đi nhà trẻ. Huyện tập trung thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải, đặc biệt là việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thị trấn Vĩnh Lộc; triển khai thực hiện Đề án điểm dừng chân đèo gà gắn với du lịch cộng đồng tại thôn An Phú, xã Tân Thịnh. Huyện tiếp tục kiện toàn và củng cố đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả.


Nhân dân xã Hòa An (Chiêm Hóa) trồng rừng đầu xuân.

Ngay trong những ngày đầu năm, huyện Chiêm Hóa đã chỉ đạo, quán triệt tới từng phòng, ban, đơn vị và các địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự quyết tâm, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng chí Ma Văn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lang chia sẻ, ngay sau khi nhận được các chỉ tiêu kế hoạch do UBND huyện giao, xã đã tổ chức họp bàn, phân khai chỉ tiêu cho từng thôn, đồng thời xác định những giải pháp cụ thể cho việc thực hiện từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu khó. Vốn là địa phương vùng sâu, vùng xa, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nên xã xác định nâng cao thu nhập cho nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Do đó, xã phát huy tối đa các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, xã khuyến khích nhân dân phát triển cây ăn quả, trồng rừng, trồng lạc, chăn nuôi gia súc để nâng cao thu nhập.

Các cấp, các ngành của huyện cũng đã bắt tay ngay vào chỉ đạo thực hiện các dự án, quy hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; cải cách hành chính, triển khai các biện pháp xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư, triển khai các biện pháp giảm nghèo vững chắc và chính sách an sinh xã hội… cũng được các địa phương của huyện khẩn trương triển khai thực hiện.

Những ngày đầu xuân mới, cùng với không khí náo nức của những lễ hội truyền thống trên địa bàn, không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân, với quyết tâm cao, góp phần hoàn thành những mục tiêu phát triển quan trọng của huyện Chiêm Hóa trong năm 2019

Theo báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục