121Điều chỉnh địa giới hành chính cho thôn Trung Phìn, hiện nay có 24 hộ dân thuộc xã Sinh Long quản lý nhân hộ khẩu nhưng sinh sống trên đất thuộc huyện Lâm Bình quản lý.
122Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án 327 cho các hộ dân đã được giao trồng rừng và quản lý.
123Xem xét, giúp đỡ người dân thôn Vĩnh Tân đăng ký thương hiệu làng nghề chè Vĩnh Tân để tăng giá trị sản phẩm chè địa phương. Hiện người dân gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thương hiệu do trùng tên với Hợp tác xã chè Vĩnh Tân, tuy nhiên, Hợp tác xã không phải của người dân bản địa.
124Tỉnh kiến nghị với Trung ương nghiên cứu ban hành nghị định mới hoặc ban hành hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.
125Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương có kế hoạch lâu dài về thu mua mía nguyên liệu; thanh toán kịp thời, đầy đủ cho nhân dân để người dân còn chủ động đầu tư trồng mía.
126Nhà nước giao cho nhân dân khoanh nuôi, bảo vệ phần diện tích rừng chưa giao tại thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi.
127Nghiên cứu có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch thành vùng sản xuất.
128Tăng cường chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng. Hiện nay, có nhiều trường hợp tại thôn Nà Tang lấn chiếm đất rừng phòng hộ để trồng cây ngắn ngày, cây lâm nghiệp.
129Xem xét chuyển đổi diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu hiện nay nhân dân khu dân cư Sâm Sắc, thôn Gành Nà, thôn Bẩng, thôn Lương Cải đang định cư sang đất sản xuất để nhân dân canh tác.
130Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang thực hiện đúng cam kết với người dân khi đầu tư và cam kết bao tiêu gỗ rừng được cấp chứng chỉ FSC cho người dân với giá thu mua cam kết cao hơn giá thị trường 10%. Năm 2017 và 2018 các hộ dân trong nhóm FSC khai thác rừng đã được hưởng theo cam kết nhưng từ năm 2019 đến nay một số hộ dân trong nhóm FSC đã khai thác rừng chưa được hưởng theo cam kết.
131Nghiên cứu chuyển một số diện tích đất rừng sản xuất trên địa bàn xã sang rừng phòng hộ để bảo vệ môi trường.
132Nghiên cứu loại cây trồng chủ lực khác thay thế cây mía để nhân dân có thu nhập cao hơn.
133Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đẩy nhanh tiến độ thu mua mía và xem xét nâng giá thu mua mía nguyên liệu cho nhân dân (giá thu mua hiện nay 900 đ/kg là thấp, nhân dân sản xuất không có lãi).
134Ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây chuối tây, cây tre Chinh lấy măng.
135Nghiên cứu chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất tại khu Nà Áng, Nà Bẻ, Cốc Chom, thôn Đống Đa 2.