46Đầu tư trạm phát sóng Viettel để các thôn đều có sóng điện thoại, phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.
47Cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nhà sư trụ trì chùa trên địa bàn xã Tiến Bộ.
48Thống nhất thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân có nhu cầu lập hồ sơ vay vốn thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng yêu cầu sổ đỏ đứng tên“ông/bà”; trong khi sổ đỏ lại ghi “Hộ ông/bà”).
49Tỉnh có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chung để triển khai thực hiện đồng bộ việc thực hiện kế hoạch xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa.
50Xem xét các tiêu chí để rà soát đánh giá thu nhập hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Thực tế theo các tiêu chí đánh giá trong giai đoạn 2015-2020 có tiêu chí chưa phù hợp.
51Có biện pháp xử lý đối với hộ sinh con không đúng chính sách, sinh nhiều con vẫn được xét là hộ nghèo.
52Tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một số tiêu chí bình xét gia đình văn hóa hằng năm cho phù hợp, có gia đình bất hòa, mắc tệ nạn xã hội vẫn được công nhận Gia đình văn hóa.
53Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025: Về hỗ trợ mua bò cho dân, giá bò trên thị trường thấp hơn rất nhiều so với bò dự án cấp. Vốn hỗ trợ cho các tổ đan lát khôi phục nghề truyền thống, học tiếng, hỗ trợ cho dân cần minh bạch, rõ ràng trong việc thực hiện sử dụng số tiền, cụ thể từng mục sử dụng, hướng dẫn thực hiện.
54Có biện pháp quản lý việc hỗ trợ công cụ lao động như máy móc sử dụng chung cho các hộ nghèo hiện nay không đạt hiệu quả, quản lý không tốt gây lãng phí.
55Xây dựng nhà bia điểm di tích Bác Hồ dừng chân tại thôn Pác Hóp, xã Linh Phú.
56Nhà nước mở các công ty sản xuất tại tỉnh, huyện để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
57Tỉnh có ý kiến với Trung ương về các tiêu chí thang điểm bình xét hộ chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều có nhiều bất cấp cập không phù hợp với vùng nông thôn miền núi.
58Nhà nước có quy định bảo vệ quyền lợi cho người lao động đối với các trường hợp thanh niên đi làm việc tại các doanh nghiệp, hiện nay khi về chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự thì bị doanh nghiệp trừ gấp đôi tiền lương, gây thiệt thòi cho người lao động.
59Có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí qua việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp.
60Khảo sát, lắp đặt trạm biến áp tại thôn 27 để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.