46Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương thông báo về kế hoạch thu mua mía giống cho nhân dân được biết (năm 2019, công ty đã có hợp đồng hỗ trợ trồng mía giống, tuy nhiên hiện nay đã quá vụ thu hoạch nhưng công ty vẫn chưa thực hiện thu mua).
47Thu và trả nợ thủy lợi phí cho dân trong năm 2019
48Nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc làm các thủ tục thay đổi về thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ của công dân các xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính
49Đề nghị xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu đánh giá về các tuyến đường huyện (ĐH), đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn các xã là chỉ tiêu bắt buộc vào đánh giá hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông khi công nhận xã nông thôn mới. Cử tri phản ánh, một số xã đã được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới, nhưng các tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng nhưng vẫn được công nhận đã đạt nông thôn mới
50Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá công nhận hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Hiện nay, chỉ tiêu đánh giá số 2 là xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, chỉ tiêu này mang tính chất định tính khó định lượng. Do không có tiêu chí hướng dẫn cụ thể xem mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đó quy mô thế nào? diện tích sản xuất của mô hình là bao nhiêu? hiệu quả kinh tế của mô hình ra sao?...
51Cử tri phán ánh, việc thực hiện giao hạn mức đất tại địa bàn thị trấn Sơn Dương theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh là chưa phù hợp. Đề nghị, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại hạn mức giao đất tại thị trấn Sơn Dương theo hướng: - Đối với các diện tích đất nằm dọc hai bên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường trục chính trên địa bàn thị trấn vẫn giữ ở hạn mức 120m2. - Còn lại đối với các vị trí khác nên điều chỉnh giao đất ở hạn mức tối đa là 200m2 sẽ phù hợp với thực tế hiện nay.
52Sớm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Công Đa và xã Lực Hành, để đảm bảo việc giao dịch với nhân dân. Cử tri phản ánh, hiện nay trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, mưa dột, thấm nước không đảm bảo chỗ làm việc thực hiện nhiệm vụ và bảo quản lưu trữ hồ sơ, trang thiết bị của xã
53Bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực này
54Đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa Xuân Vân và cải tạo, nâng cấp khu vực điều trị của Trung tâm y tế huyện (Bệnh viện Yên Sơn cũ), để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn
55Đầu tư xây dựng 02 trường Trung học cơ sở và Tiểu học xã Lực Hành đạt chuẩn, để đảm bảo việc dạy và học của nhà trường
56Bố trí kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng phòng lớp học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn huyện
57Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
58Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Quốc lộ 2C đi Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường này hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân
59Quan tâm sớm đầu tư xây dựng 02 tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương và xây dựng 02 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy. Hiện nay, đoạn Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C qua thị trấn Sơn Dương rất hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông
60Quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (điện chiếu sáng, đường giao thông, trụ sở làm việc, trạm y tế, rãnh thoát nước …), để xã Thắng Quân hoàn thành về đích nông thôn mới, đạt các tiêu chí đô thị loại V, đô thị loại IV và thành lập thị trấn huyện Yên Sơn