136Khẩn trương cấp giấy CNQSD đất cho 23 hộ dân tại tổ dân phố Tân Quang, thị trấn Tân Yên để các hộ yên tâm ổn định cuộc sống. Đất thuộc Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên cũ, các hộ đã sử dụng đất ở lâu dài từ năm 1980 đến nay (hiện tại toàn bộ hồ sơ của các hộ gia đình đã nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hàm Yên nhưng chưa được giải quyết).
137Có giải pháp hỗ trợ kinh phí thu gom rác thải tại các khu dân cư, người dân vứt rác thải bừa bãi ra môi trường, vì kinh phí đóng góp cho việc thu gom rác quá lớn.
138Kiểm tra, xử lý và có hướng dẫn cụ thể cho các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
139. Nâng cấp đường dây điện từ km3 đến khu vực Nà Áng, thôn Bản Mèo hiện nay điện rất yếu, không đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
140Khẩn trương kéo đường dây điện tại các thôn Nà Bây, Bản Cải, Khun Cang, hiện đã có cột điện.
141Quy hoạch và cấp đất để xây dựng nhà văn hóa thôn Đầm Hồng 3, thôn Nà Ngà do sau sáp nhập số hộ dân đông, khuôn viên nhà văn hóa thôn cũ không đủ diện tích để xây dựng nhà văn hóa mới.
142Xem xét, cấp giấy CNQSD đất cho 40 hộ dân, thôn Đầm Hồng 3 có nhà ở trên đất của mỏ Antimon.
143Khẩn trương kéo đường dây điện cho thôn Bản Vả, cột điện đã được dựng từ năm 2018.
144Đầu tư nâng cấp đường dây điện trên địa bàn xã do nhân dân tự làm, hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
145Nghiên cứu điều chỉnh mức kinh phí đo đạc thửa đất vì theo Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh là quá cao.
146Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Nà Chám đi thôn Nà Khà, tuyến đường từ Nà Khà đến giáp ranh với xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
147Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ UBND xã đi xã Bình Phú (thuộc tuyến đường ĐT 185) hiện nay đã xuống cấp.
148Đầu tư nâng cấp tuyến đường Đèo Tèo, dài 1,7 km để thông sang xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuận tiện cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa.
149Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ UBND xã Kiên Đài đi thôn Làng Khây 1; khôi phục đoạn đường nội đồng của thôn do trong quá trình thi công tuyến đường bị vùi lấp.
150Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa tiếp tục xem xét, trả lại một phần diện tích đất lâm nghiệp cho nhân dân sở tại canh tác, sản xuất.