1Công nhận Hội người cao tuổi là tổ chức đặc thù, hỗ trợ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã.
2Đầu tư xây dựng cầu cho nhân dân 2 thôn Toa và thôn Niếng tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại qua sông canh tác sản xuất.
3Kiểm tra xem xét việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định số: 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay chưa được cấp
4Đầu tư nâng cấp đường điện sinh hoạt cho các hộ dân thôn Ngòi Trườn để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất
5Giao lại một phần đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương cho nhân dân thôn Ngòi Trườn trồng rừng phát triển sản xuất
6Nâng cấp tuyến đường từ thôn Cả đi thôn Ngòi Trườn, hiện nay đường đi lại quá khó khăn
7Sớm đầu tư xây dựng trạm biến áp tại thôn Cảy, hiện nay thôn đang thực hiện làng nghề chè nhưng nguồn điện quá yếu, không đảm bảo phục vụ sản xuất
8Đầu tư xây dựng cầu treo tại thôn Toa để nhân dân đi lại thuận tiện
9Xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp thuộc Công ty cổ phần chè Tân Trào không sử dụng, giao lại cho nhân dân thôn Tân Thái. Hiện nay, thôn có hơn 300 khẩu nhưng thiếu đất sản xuất
10Sớm nâng cấp hệ thống điện cho thôn Quang Thanh để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân. Hiện nay, hệ thống điện tại thôn rất yếu
11Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Ngã 3 khu vực thôn Lê, xã Minh Thanh đến thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh (đường ĐH 07) dài 6 km đã xuống cấp nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân
12Xem xét việc Công ty lâm nghiệp Sơn Dương dành lại 12 ha rừng làm rừng đầu nguồn, lấy nước tưới tiêu cho nhân dân, nhưng sau đó lại khai thác hết, hiện giờ trở thành đồi trọc