91Nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc làm các thủ tục thay đổi về thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ của công dân các xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính
92Đề nghị xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu đánh giá về các tuyến đường huyện (ĐH), đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn các xã là chỉ tiêu bắt buộc vào đánh giá hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông khi công nhận xã nông thôn mới. Cử tri phản ánh, một số xã đã được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới, nhưng các tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng nhưng vẫn được công nhận đã đạt nông thôn mới
93Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá công nhận hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Hiện nay, chỉ tiêu đánh giá số 2 là xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, chỉ tiêu này mang tính chất định tính khó định lượng. Do không có tiêu chí hướng dẫn cụ thể xem mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đó quy mô thế nào? diện tích sản xuất của mô hình là bao nhiêu? hiệu quả kinh tế của mô hình ra sao?...
94Cử tri phán ánh, việc thực hiện giao hạn mức đất tại địa bàn thị trấn Sơn Dương theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh là chưa phù hợp. Đề nghị, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại hạn mức giao đất tại thị trấn Sơn Dương theo hướng: - Đối với các diện tích đất nằm dọc hai bên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường trục chính trên địa bàn thị trấn vẫn giữ ở hạn mức 120m2. - Còn lại đối với các vị trí khác nên điều chỉnh giao đất ở hạn mức tối đa là 200m2 sẽ phù hợp với thực tế hiện nay.
95Bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực này
96Bố trí kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng phòng lớp học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn huyện
97Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương. Hiện nay, trên địa bàn huyện còn 05/31 xã chưa được xây dựng trụ sở làm việc (Phúc Ứng, Bình Yên, Trung Yên, Khánh Nhật và Vĩnh Lợi)
98Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Quốc lộ 2C đi Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường này hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân
99Quan tâm sớm đầu tư xây dựng 02 tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương và xây dựng 02 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy. Hiện nay, đoạn Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C qua thị trấn Sơn Dương rất hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông
100Tiếp tục có kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống dây điện, trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện lưới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày càng tốt hơn
101Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế giáo viên cho huyện để đáp ứng việc thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ. Hiện nay, huyện còn thiếu 170 giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và 50 giáo viên mầm non để thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ nhà trẻ năm 2020 là 31,6%
102Sớm triển khai việc tổ chức thi thăng hạng, bổ nhiệm ngạch cho giáo viên đã đủ điều kiện theo quy định.
103Tỉnh có ý kiến với các bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ cấp thuốc cho người mắc bệnh hiểm nghèo, hiện gia đình thuộc diện hộ nghèo, rất khó khăn nhưng giá các loại thuốc điều trị bệnh cao.
104Ngành điện đầu tư nâng cấp đường điện 0,2 kV đi xóm Múc Đẩu, thôn Phú Đa, xã Hào Phú; nâng cấp hạ tầng lưới điện đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho một số thôn trên địa bàn xã Sầm Dương; hiện nay việc điều tiết điện không hợp lý, thường xuyên bị cắt điện, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
105Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Trào.