1Tỉnh kiến nghị với Trung ương bố trí thêm chức danh phó thôn, tổ phó tổ dân phố; xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang; nghiên cứu có chính sách phụ cấp đối với trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, các đối tượng này không được hưởng hỗ trợ kinh phí hoạt động, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố.
2UBND tỉnh bổ sung giáo viên mầm non còn thiếu cho huyện để thực hiện tốt Nghị quyết 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; bổ sung giáo viên tiểu học để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.
3Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo thi công chức cấp xã để giảm bớt khó khăn về người làm việc cho các xã, thị trấn (hiện nay toàn huyện Sơn Dương còn thiếu 19 công chức cấp xã).
4Tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ hoặc có cơ chế, chính sách phù hợp đối với Trưởng các chi hội đoàn thể công tác ở thôn, tổ dân phố. Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đối tượng này không được hưởng phụ cấp, nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động của các đoàn thể và các công việc của thôn, tổ dân phố. Trong khi đó Chức danh Trưởng Ban Công tác MTTQ lại được hưởng phụ cấp với mức từ 0,65 đến 0,8 mức lương cơ sở.
5Nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể để thuận lợi cho việc làm các thủ tục thay đổi về thông tin trên các hồ sơ, giấy tờ của công dân các xã khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính
6Đề nghị xem xét bổ sung thêm chỉ tiêu đánh giá về các tuyến đường huyện (ĐH), đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn các xã là chỉ tiêu bắt buộc vào đánh giá hoàn thành tiêu chí số 02 về giao thông khi công nhận xã nông thôn mới. Cử tri phản ánh, một số xã đã được công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới, nhưng các tuyến đường trục chính của xã là đường ĐH, ĐT hư hỏng nặng nhưng vẫn được công nhận đã đạt nông thôn mới
7Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc đánh giá công nhận hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Hiện nay, chỉ tiêu đánh giá số 2 là xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững, chỉ tiêu này mang tính chất định tính khó định lượng. Do không có tiêu chí hướng dẫn cụ thể xem mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đó quy mô thế nào? diện tích sản xuất của mô hình là bao nhiêu? hiệu quả kinh tế của mô hình ra sao?...
8Cử tri phán ánh, việc thực hiện giao hạn mức đất tại địa bàn thị trấn Sơn Dương theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh là chưa phù hợp. Đề nghị, UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại hạn mức giao đất tại thị trấn Sơn Dương theo hướng: - Đối với các diện tích đất nằm dọc hai bên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường trục chính trên địa bàn thị trấn vẫn giữ ở hạn mức 120m2. - Còn lại đối với các vị trí khác nên điều chỉnh giao đất ở hạn mức tối đa là 200m2 sẽ phù hợp với thực tế hiện nay.
9Bố trí kinh phí cho huyện để đầu tư xây dựng phòng lớp học, phòng chức năng đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn huyện
10Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nâng cấp tuyến đường ĐT 186 đoạn từ Quốc lộ 2C đi Kim Xuyên. Hiện nay, tuyến đường này hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân
11Quan tâm sớm đầu tư xây dựng 02 tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương và xây dựng 02 cầu cứng bắc qua sông Phó Đáy. Hiện nay, đoạn Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C qua thị trấn Sơn Dương rất hẹp, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông
12Tiếp tục có kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống dây điện, trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện lưới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Dương ngày càng tốt hơn
13Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung biên chế giáo viên cho huyện để đáp ứng việc thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông và nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ. Hiện nay, huyện còn thiếu 170 giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và 50 giáo viên mầm non để thực hiện chỉ tiêu huy động trẻ nhà trẻ năm 2020 là 31,6%
14Ngành chức năng kiểm tra, xử lý việc nổ mìn của 02 doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tổ dân phố An Đinh làm bắn đá xuống nhà các hộ dân gây nguy hiểm cho nhân dân trong khu vực.
15Cấp giấy CNQSD đất cho trên 100 hộ gia đình thuộc tổ dân phố Đoàn Kết trước kia là công nhân Xí nghiệp thiếc Bắc Lũng đã được cấp đất làm nhà từ lâu nhưng đến nay Xí nghiệp đã giải thể, những hộ này chưa được cấp giấy CNQSD đất.