166Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ như hiện nay thấp, cán bộ không yên tâm công tác.
167Nghiên cứu, có chính sách đặc thù đối với xã Xuân Lập để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quá cao, nhân dân trên địa bàn xã không có khả năng đóng góp.
168Trang bị tăng âm loa đài cho các thôn, bản để tiện thông báo cho nhân dân khi có hội họp hoặc công việc của thôn.
169Có phương án khắc phục, sửa chữa, tuyến đường giao thông đảm bảo cho nhân dân đi lại được thuận tiện. Trong quá trình thi công dự án đường dây điện 35kV vào thôn Khuổi Củng, phương tiện chở vật liệu đã làm hư hỏng nặng tuyến đường từ xã đến thôn, nhân dân đi lại rất khó khăn.
170Khẩn trương xây dựng tuyến đường từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Xuân Lập tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
171Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại thôn Tiên Tốc và thôn Nà Xé.
172Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục, hoàn trả mương nước cho dân đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến đảm bảo thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo mỹ quan khu vực. Quá trình thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An, nhà thầu làm đất, đá lăn, chảy xuống mương nước thủy lợi, gây ách tắc không có nước canh tác.
173Tỉnh đoàn nghiên cứu trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc có thu hồi đất làm Công trình Làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn làm Chủ đầu tư hay không? Thời gian qua các đơn vị đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất và đất để thu hồi xây dựng công trình, nhưng đến nay chưa đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân muốn tiếp tục sản xuất nhưng lo lỡ vụ, bị thiệt hại.
174Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết khi Nhà nước thu hồi đất của dân khai hoang có sự hỗ trợ của Nhà nước 07 triệu đồng/ha được đền bù không? Từ năm 1999 nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện chương trình 135 được nhà nước hỗ trợ khai hoang phục hóa đất sản xuất với mức hỗ trợ là 07 triệu đồng/01 ha và được sử dụng số diện tích đã khai phá để canh tác. Đến năm 2004 Nhà nước lấy một phần đất trên cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhưng không đền bù cho các hộ dân đang sử dụng.
175Cải tạo, nâng cấp đường dây điện 0,4Kv và 0,2 Kv một số nhánh vào khu dân cư ở xa đầu cột điện để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, hiện nay nhân dân kéo điện quá xa.
176Nghiên cứu, xem xét tiếp tục duy trì các lớp tiểu học tại điểm trường thôn Bản Thàng, để thuận tiện cho việc đi lại của các cháu. Điểm trường này được đầu tư xây dựng nhưng hiện nay không hoạt động, trong khi đó từ thôn lên trung tâm xã khá xa, nhiều phụ huynh không có điều kiện đưa con nhỏ đi học hằng ngày.
177Nghiên cứu, xem xét, bố trí cho người ở địa phương được làm việc phục vụ địa phương và bố trí việc làm cho các cháu đi học hệ cử tuyển về không được xem xét, tuyển dụng làm việc tại các cơ quan, đơn vị (hiện nay các cháu ở xã Phúc Yên có trình độ Đại học, Cao đẳng học ra trường nhiều nhưng không xin được việc hoặc không được bố trí việc làm).
178Giao và cấp bổ sung rừng sản xuất cho nhân dân để canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân tái định cư chưa được giao đất.
179Xây dựng kênh mương thủy lợi, đường ống dẫn nước phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân thôn Bản Thàng.
180Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn Bản Thàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, hiện nay công trình chỉ cấp nước phục vụ được cho 20/100 hộ dân.