136Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thay thế cho giấy gia hạn như hiện nay, vì một số hộ đã chuyển nhượng cho các hộ di dân hoặc đã chia cho các con, cháu.
137Sửa chữa hồ Nà Tha, hiện nay hồ bị thẩm thấu, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng không tích đủ lượng nước phục vụ sản xuất; khi mưa lũ có nguy cơ vỡ đập.
138Đầu tư xây dựng kênh thoát nước cho thôn để tránh ngập úng đất nông nghiệp, đường giao thông vào mùa mưa lũ.
139Xây kè hai bên suối từ nhà văn hóa thôn Nà Vàng đến Cốc Phát để chống sạt lở đất nông nghiệp. Hiện nay, một số thửa đã bị sạt lở mất diện tích canh tác của nhân dân (nhân dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).
140Xây cầu qua suối ở khu di dân tái định cư ra khu ruộng Nà Thia.
141Mở tuyến đường vào khu vực sản xuất Lũng Moòi để nhân dân đi lại được thuận tiện
142Rừng quế thuộc khu vực đèo Kéo Héc được trồng theo Dự án 327 (01 thửa diện tích 1,6 ha ký hợp đồng ngày 15/12/1997; 01 thửa diện tích 2,9 ha ký hợp đồng ngày 07/3/1998) đã làm thủ tục giao đất, khai thác nhưng chưa được cấp giấy phép cho hộ gia đình, nay đã qua tuổi khai thác, một số cây hiện nay đã bị chết khô, có hiện tượng mất trộm, tiền hợp đồng bảo vệ cũng đã cắt từ năm 2016 nhưng gia đình vẫn phải trông coi. Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm cấp giấy phép khai thác để tránh thiệt hại cho người dân, tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.
143Chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương đầu tư xây dựng tuyến đường điện vào 02 thôn: Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội
144Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn vốn di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình
145Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông (ĐT 188: Thị trấn Chiêm Hóa - Thổ Bình; ĐT 185: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang - xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của các xã trong khu vực
146Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận đưa khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thành di sản thiên nhiên thế giới; đồng thời đưa khu vực này vào quy hoạch là vùng du lịch trọng điểm của quốc gia
147Xem xét bổ sung phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã để đảm bảo hoạt động của Hội ở cơ sở
148Nghiên cứu tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, mức hỗ trợ như hiện nay thấp, cán bộ không yên tâm công tác.
149Nghiên cứu, có chính sách đặc thù đối với xã Xuân Lập để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 25/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quá cao, nhân dân trên địa bàn xã không có khả năng đóng góp.
150Trang bị tăng âm loa đài cho các thôn, bản để tiện thông báo cho nhân dân khi có hội họp hoặc công việc của thôn.