136Khẩn trương xây dựng tuyến đường từ Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Xuân Lập tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.
137Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại thôn Tiên Tốc và thôn Nà Xé.
138Sở Giao thông Vận tải có phương án khắc phục, hoàn trả mương nước cho dân đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất và thiết kế điều chỉnh hệ thống thoát nước dọc tuyến đảm bảo thoát nước mưa, nước thải, đảm bảo mỹ quan khu vực. Quá trình thi công tuyến đường Thổ Bình - Thượng Lâm đoạn qua xã Bình An, nhà thầu làm đất, đá lăn, chảy xuống mương nước thủy lợi, gây ách tắc không có nước canh tác.
139Tỉnh đoàn nghiên cứu trả lời bằng văn bản cho cử tri biết về việc có thu hồi đất làm Công trình Làng Thanh niên lập nghiệp do Tỉnh đoàn làm Chủ đầu tư hay không? Thời gian qua các đơn vị đã tiến hành kiểm kê tài sản trên đất và đất để thu hồi xây dựng công trình, nhưng đến nay chưa đền bù cho các hộ dân. Các hộ dân muốn tiếp tục sản xuất nhưng lo lỡ vụ, bị thiệt hại.
140Trả lời bằng văn bản cho cử tri biết khi Nhà nước thu hồi đất của dân khai hoang có sự hỗ trợ của Nhà nước 07 triệu đồng/ha được đền bù không? Từ năm 1999 nhân dân thôn Nà Coóc, xã Bình An thực hiện chương trình 135 được nhà nước hỗ trợ khai hoang phục hóa đất sản xuất với mức hỗ trợ là 07 triệu đồng/01 ha và được sử dụng số diện tích đã khai phá để canh tác. Đến năm 2004 Nhà nước lấy một phần đất trên cho các hộ tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhưng không đền bù cho các hộ dân đang sử dụng.
141Cải tạo, nâng cấp đường dây điện 0,4Kv và 0,2 Kv một số nhánh vào khu dân cư ở xa đầu cột điện để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt, hiện nay nhân dân kéo điện quá xa.
142Nghiên cứu, xem xét tiếp tục duy trì các lớp tiểu học tại điểm trường thôn Bản Thàng, để thuận tiện cho việc đi lại của các cháu. Điểm trường này được đầu tư xây dựng nhưng hiện nay không hoạt động, trong khi đó từ thôn lên trung tâm xã khá xa, nhiều phụ huynh không có điều kiện đưa con nhỏ đi học hằng ngày.
143Nghiên cứu, xem xét, bố trí cho người ở địa phương được làm việc phục vụ địa phương và bố trí việc làm cho các cháu đi học hệ cử tuyển về không được xem xét, tuyển dụng làm việc tại các cơ quan, đơn vị (hiện nay các cháu ở xã Phúc Yên có trình độ Đại học, Cao đẳng học ra trường nhiều nhưng không xin được việc hoặc không được bố trí việc làm).
144Giao và cấp bổ sung rừng sản xuất cho nhân dân để canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân tái định cư chưa được giao đất.
145Xây dựng kênh mương thủy lợi, đường ống dẫn nước phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân thôn Bản Thàng.
146Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn Bản Thàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, hiện nay công trình chỉ cấp nước phục vụ được cho 20/100 hộ dân.
147Xây dựng cầu qua suối trên địa bàn thôn Nà Lung, để nhân dân thuận tiện đi lại và phát triển sản xuất.
148Xây dựng đập Bó Tháo để dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho thôn, hiện nay diện tích đất rộng nhưng không có nước để nhân dân sản xuất.
149Cải tạo, nâng cấp xây dựng đường dây điện 0,4Kv; 0,2 Kv và xây dựng các nhánh xương cá vào khu dân cư xa trung tâm để nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt.
150Hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp không đủ khả năng để đóng góp (mức đóng góp để xây dựng nhà văn hóa như hiện nay là quá cao)