1Xem xét mức phụ cấp đối với Trưởng thôn các thôn sau sáp nhập cho phù hợp đối với thôn đông dân cư và thôn ít dân cư.
2Xem xét công nhận biên chế chức danh Văn phòng Đảng ủy xã, hoặc tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã.
3Hướng dẫn cụ thể việc chi trả cho hoạt động của thôn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
4Xem xét giữ lại chức danh Phó trưởng thôn để giúp trưởng thôn hoạt động hiệu quả hơn, do sau khi sáp nhập địa bàn rộng, số hộ đông một mình trưởng thôn không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
5Các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả việc bán các loại thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng giả, hàng kém chất lượng,... làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
6Triển khai đồng bộ, kịp thời Thông tư số 96/TT-BTC ngày 10/10/2018 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.
7Hỗ trợ học phí, tiền ăn trưa cho trẻ nhà trẻ đến lớp, tạo điều kiện thực hiện tốt Nghị quyết 73-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ.
8Xem xét cho bà Ma Thị Sứ, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện phụ trách địa bàn xã Hùng Mỹ được hưởng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
9Tổ chức giám định lại cho các trường hợp thương, bệnh binh trước đây đã được giám định, đến nay sức khỏe yếu.
10Quan tâm đầu tư xây dựng nhà điều dưỡng cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.
11Ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng ăn, uống bán tại các cổng trường học trên địa bàn huyện.
12Xem xét, tạo điều kiện cho nhân dân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cải tạo, trồng các cây có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất.
13Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quy định đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh cho phù hợp (hiện nay, đơn giá thực hiện theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh là quá cao).
14Thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh khi thực hiện làm đường điện vào thôn Cao Bình.
15Tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình xây dựng theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ dân tại khu di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang (đường giao thông: Tuyến tái định cư ở thôn Rôm - Hùng Cường đi khu định cư thôn Đình; một số tuyến đi thôn Cao Bình, thôn Dổm; xây hầm Biogas, nhà vệ sinh,...).