Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 1285/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Tin cùng chuyên mục