Hướng dẫn tạm thời về công tác xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 18/10/2021, Sở Y tế có Văn bản số 2376 /SYT-NVYD về viêc hướng dẫn tạm thời công tác xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 với người về từ tỉnh Phú Thọ và các vùng nguy cơ theo cấp độ dịch.

Tin cùng chuyên mục