Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Lừa

Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TU ngày 05/01/2022 của Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú.

Ngày 05/5/2022, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Nà Lừa, xã Hoà An, huyện Chiêm Hoá.

Quang cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Lừa, xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Thôn Nà Lừa, xã Hoà An có 138 hộ, diện tích đất tự nhiên 41,9ha. Chi bộ thôn Nà Lừa có 22 đảng viên. Những năm qua, cấp uỷ, chi bộ thôn Nà Lừa, xã Hoà An đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt một số kết quả tích cực. Tính đến tháng 4/2022 thôn Nà Lừa đã hoàn thành xây dựng 2.419m/4.417m đường kênh mương nội đồng, 640m/2.419m đường giao thông nông thôn, có 3.447m/3.547m kênh mương thuỷ lợi đã được lắp đặt cấu kiện bê tông đảm bảo sản xuất của Nhân dân được thuận lợi. Thôn Nà Lừa hiện chỉ có 01 hộ/71 hộ nghèo thuộc đang ở nhà tạm dột nát; 100% các hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; 89/138 hộ đã có nhà tắm, nhà tiêu (chiếm 64,4%); thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Trên địa bàn thôn không có trường hợp con em Nhân dân bỏ học; không có người nghiện ma tuý, không xảy ra vụ việc vi phạm về an ninh, trật tự xã hội. Công tác xây dựng Chi bộ và phát triển đảng viên được quan tâm. Trong tháng 4/2022, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia ủng hộ các Quỹ do cấp trên phát động; giới thiệu 02 hội viên Chi hội Phụ nữ để Chi bộ xem xét, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên mới.

Đảng viên Chi bộ thôn Nà Lừa, xã Hòa An phát biểu ý kiến.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, Ban chi uỷ Chi bộ thôn Nà Lừa đã quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến toàn bộ đảng viên chi bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng, quản lý và phát triển đảng viên; hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể tháng 4/2022; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đã có 07 ý kiến thảo luận, phát biểu của đảng viên tập trung về các nội dung: Hoạt động của các đoàn thể; làm đường bê tông; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng kênh mương nội đồng, bảo đảm tưới tiêu sản xuất cho Nhân dân…

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền, đảng viên và toàn thể nhân dân thôn Nà Lừa, xã Hoà An trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian qua và trong tháng 4/2022. Đồng chí đánh giá cao việc chuẩn bị nội dung, chương trình sinh hoạt của Chi bộ, tinh thần, trách nhiệm của các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí cũng đề nghị Chi uỷ cần lưu ý phân bổ thời gian thực hiện các nội dung trong chương trình sinh hoạt chi bộ khoa học, hiệu quả hơn; cụ thể hơn trong việc giao nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Chi bộ tập trung lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; xoá nhà tạm, dột nát; xây dựng đường bê tông nông thôn; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; quan tâm lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể đảm bảo hiệu quả, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục