Phát biểu của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, hành động vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh, đồng thuận cao trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện giám sát tại kỳ họp. 


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy
Tuyên Quang phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp vui mừng, phấn khởi được đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đến dự, phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Đồng chí đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh năm 2016; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn cần khắc phục, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo.   

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận và thống nhất khẳng định: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những khó khăn, thách thức của đất nước ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Nổi bật là đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp theo các quy định mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tập trung cao cho việc thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề về phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên; phát triển công nghiệp, du lịch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu kế hoạch. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách, xuất khẩu hàng hóa, thu hút khách du lịch hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng cao so với năm 2015. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa, xã hội tiếp tục được đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án lớn, như dự án mở rộng dây chuyền may xuất khẩu tại khu công nghiệp Long Bình An, Nhà máy May Tuyên Quang (tại huyện Sơn Dương), Khách sạn Mường Thanh hoàn thành, nâng cấp 06 tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố, đường ĐT 187 (Chiêm Hóa); đường ĐT 189 (Hàm Yên) và một số tuyến đường huyện...; khởi công và triển khai cầu Bình Ca, Khu đô thị và phố mua sắm Wincom Shop house...

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực thực hiện đã tạo chuyển biến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn; năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông, lâm sản, thủy sản được nâng cao; hết năm 2016 toàn tỉnh có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, như chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ VIII gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2016. Giáo dục, y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách phúc lợi, giải quyết lao động việc làm, giảm nghèo có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng được giữ vững.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn của tỉnh, như: Tăng trưởng kinh tế còn chậm; năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; một số sản phẩm công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch; tiến độ triển khai một số dự án công nghiệp, xây dựng, giao thông chậm; diện tích trồng mới, trồng lại một số cây trồng đạt thấp; tình trạng sử dụng đất sai mục đích, khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép còn xảy ra ở một số nơi; chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế, đào tạo chưa gắn với nhu cầu sử dụng lao động; cơ sở vật chất một số trường học chưa đảm bảo cho việc dạy và học; chất lượng giảm nghèo chưa bền vững; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật có nơi còn diễn biến phức tạp. 

Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế thiếu sót là: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa thật sự chủ động, quyết liệt, sâu sát; ý thức trách nhiệm, trình độ và năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Đó là những vấn đề mà nhân dân và cử tri quan tâm lo lắng, được các đại biểu HĐND tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, đòi hỏi chính quyền, các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ rõ: Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến khó lường, những khó khăn thách thức của đất nước ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mục tiêu, nhiệm vụ chung của năm 2017 là tiếp tục tập trung triển khai, tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

Tích cực thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư,  mời gọi các nhà đầu tư có uy tín, có năng lực đầu tư vào tỉnh; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi nhất về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, nguồn nguyên liệu và các điều kiện khác để các nhà đầu tư triển khai các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; chú ý các dự án về du lịch, thương mại, các dự án sản xuất công nghiệp ở những ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, ít sử dụng tài nguyên khoáng sản, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. 

Đẩy nhanh sản xuất công nghiệp, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án Nhà máy điện sinh khối, Nhà máy sản xuất Bia Hà Nội, Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các dự án thủy điện. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, công nghiệp đang triển khai; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm được triển khai đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; tuyến đường dọc hai bờ sông Lô kết nối với Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, đường Hồ Chí Minh; cải tạo, mở rộng QL 37, cầu Tình Húc, các công trình hạ tầng đô thị của thành phố Tuyên Quang và trung tâm các huyện trong tỉnh.

Tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, áp dụng khoa học và kỹ thuật vào quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách của Trung ương và của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao. 

Chủ động nắm tình hình để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là khó khăn về nguyên liệu, vốn kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh kết nối ngân hàng với doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận các nguồn vốn vay và các dịch vụ ngân hàng. 

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu của các khu, các điểm du lịch; triển khai nhanh dự án khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án khu du lịch Nà Hang - Lâm Bình và các dự án dịch vụ, cơ sở lưu trú; khai thác và phát triển các loại hình du lịch lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng; mở rộng liên kết, hợp tác, kết nối các tua, các tuyến du lịch trong tỉnh với các tỉnh thành trong và ngoài nước. Thực hiện lập hồ sơ đề cử khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện rà soát mạng lưới trường, lớp học, cơ sở y tế theo hướng tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục và y tế. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, sử dụng hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa, một cửa liên thông và hiện đại” ở tất cả các cấp, các ngành. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tích cực có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao biểu quyết thông qua 19 nghị quyết về các cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực, như các nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển lâm  nghiệp, quy hoạch phát triển thủy sản, thủy lợi, nghị quyết thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ... Đây là những nghị quyết rất quan trọng, bảo đảm cho việc thực hiện Quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chủ trương chính sách của trung ương, các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành ngay sau kỳ họp này, triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, tại kỳ họp này, bên cạnh việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016, các báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh...;  lần đầu tiên, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; và cũng là lần đầu tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh có các báo cáo riêng về công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trình kỳ họp... 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiến hành chất vấn đối với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường. Đây là những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Các vấn đề đại biểu nêu đã được lãnh đạo các Sở giải trình làm rõ, đồng thời nghiêm túc tiếp thu, đưa ra giải pháp và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đạt được, kinh nghiệm của năm 2016 và những năm trước, trong năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là trong thực hiện việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát. Coi trọng giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân tỉnh ban hành, như chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các cuộc giám sát về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc thực hiện Luật viên chức và chủ trương tinh giản bộ máy công chức, viên chức...

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quyết liệt trong điều hành quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt chú trọng thực hiện cải cách hành chính, quản lý đầu tư công; điều hành ngân sách bảo đảm tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Quan tâm thực hiện tốt hơn việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và chuyên nghiệp.

Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của nhân dân, cử tri trong tỉnh; sự tham gia tích cực, trí tuệ của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. 

Ngay sau kỳ họp này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp; chủ động tích cực hơn nữa trong công tác giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị khách quý đã dành thời gian tham gia kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp, các cơ quan báo chí, các đơn vị phục vụ đã làm việc trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2017, thay mặt cho Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách mời dự kỳ họp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. 

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục