Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 23/11/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.
Video không hợp lệ

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân chủ trì cuộc họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các Văn phòng:Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dântỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, Công an tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp.


Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng báo cáo tại cuộc họp thẩm tra.

Phiên họp đã nghe các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác Tòa án nhân dân năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành Kiểm sát Tuyên Quang năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí với báo cáo của các cơ quan tư pháp. Năm 2022, các cơ quan tư pháp tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng công tác ngày càng được nâng cao, cụ thể: Việc thụ lý, giải quyết và thực hiện những thủ tục hành chính tư pháp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi; công tác kiểm tra các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm; chất lượng xét xử, tranh tụng và giải quyết các loại vụ, việc được nâng cao; tỷ lệ án bị sửa, hủy do nguyên nhân chủ quan ở mức thấp; những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết; tỷ lệ giải quyết án tín dụng ngân hàng về việc cao hơn năm 2021; tích cực, chủ động, làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Tuy nhiên còn một số tồn tại hạn chế như: công tác kiểm sát giải quyết án hình sự có vụ chưa chặt chẽ, vẫn còn có vụ phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tiến độ giải quyết một số vụ việc có giá trị lớn còn chậm; kết quả giải quyết án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng còn thấp; chưa có giải pháp, biện pháp phù hợp để tổ chức thi hành án đối với vụ việc có khó khăn, vướng mắc...


Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Đình Khiêm phát biểu ý kiến.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã đề nghị các cơ quan chức năng bổ sung số liệu, phân tích làm rõ một số vấn đề về: Công tác kiểm tra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công tác xây dựng Tòa án; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; tình hình gia tăng tội phạm ở một số nhóm tội; công tác quản lý người nghiện ma túy trong xã hội; kết quả rà soát, xác minh các vụ án tạm đình chỉ; tình hình tội phạm chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tổ chức phiên tòa trực tuyến… Đại diện lãnh đạo các ngành đã tiếp thu ý kiến, đồng thời trao đổi, làm rõ những vấn đề đại biểu đã nêu.

Theo nội dung chương trình thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Quy định mức thu, đối tượng thu nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 58 Luật Đất đai năm 2013.


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại phiên họp thẩm tra, cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết đề nghị được tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia của đại biểu, làm rõ, giải trình thêm một số nội dung về: Căn cứ pháp lý xây dựng nghị quyết; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn thi hành luật; rà soát số liệu danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023, diện tích đất trồng lúa chuyển đổi mục đích sử dụng…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các ngành. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia phát biểu thẩm tra; phối hợp rà soát số liệu đảm bảo chính xác, thống nhất, chính xác trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục