Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc cử tri xã Đạo Viện

Sáng 17/11/2021, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn trước kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tiếp xúc cử tri xã Đạo viện, huyện Yên Sơn.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn và các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn đã có 21 lượt cử tri phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, phát triển kinh tế, quyền lợi của cử tri như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đo đạc địa chính đất 03 thôn (Ngòi Rịa, Ngòi Nghìn, Ngòi Khù); cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế trên địa bàn xã; đầu tư khôi phục lại phai Gốc Xoan và làm mương; làm đường giao thông nông thôn… Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Đạo Viện, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Cử tri xã Đạo viện kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tiếp thu, chia sẻ, trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Đạo Viện tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung giải quyết ngay các kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp xã.

Tại buổi tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh và tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để chuyển Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đạo Viện thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Ngọc Khuê

Tin cùng chuyên mục