Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 29/7/2021, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX tại xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên.
 

Cùng tham gia cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Yên Thuận có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX: Mai Quang Thắng, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Nông Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung tiếp xúc cử tri xã Yên Thuận

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Sở: Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Điện lực Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện Hàm Yên, các phòng, ban chuyên môn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ công chức, viên chức, các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, cử tri của các thôn trên địa bàn xã Yên Thuận.

Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Nông Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Yên đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, được tổ chức từ ngày 15/7/2021 đến ngày 17/7/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh: Kỳ họp đã xem xét 27 báo cáo (trong đó 09 báo cáo và 01 thông báo được trình bày tại trực tiếp tại phiên họp toàn thể, 17 báo cáo đại biểu tự nghiên cứu). Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe, thông qua các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan trình tại kỳ họp; nghe Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Đã có 19 đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu thảo luận, ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, điều hành linh hoạt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nổi bật là, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả, không để dịch Covid - 19 lây lan trên địa bàn; vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng trên 6%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch được duy trì và chuyển biến tích cực; thu ngân sách đạt trên 50% dự toán, cao hơn so với cùng kỳ, chi ngân sách cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương; …Chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; quốc phòng được củng cố, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên; tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Cử tri xã Yên Thuận phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại hội nghị

Các ý kiến thảo luận đồng tình với những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND tỉnh, đồng thời phân tích sâu hơn một số hạn chế, khó khăn cụ thể trên từng lĩnh vực cũng như ở từng địa phương, đề xuất các giải pháp khắc phục, tập trung, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét một cách kỹ lưỡng và thống nhất cao thông qua 06 nghị quyết, trong đó có 04 nghị quyết về các chính sách, biện pháp bảo đảm phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, như: Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2021; Nghị quyết bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang…  

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng, tại hội nghị đã có 17 lượt cử tri phát biểu. Cử tri xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời cũng thể hiện sự cảm kích của cử tri trước sự quan tâm của tỉnh đối với huyện Hàm Yên nói chung và xã Yên Thuận nói riêng. Cử tri cũng tập trung kiến nghị, phản ánh nguyện vọng của mình về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, điện lưới, trường, lớp học; về tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo; hỗ trợ cải tạo diện tích chè giống cũ, xây dựng cơ sở chế biến chè trên địa bàn; xem xét, hướng dẫn, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức… Các kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Yên Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên và lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp thu và trả lời, làm rõ theo thẩm quyền.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể cử tri đã tin tưởng, lựa chọn bầu ra các vị đại biểu HĐND nhân dân tỉnh đại diện cho ý trí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân huyện Hàm Yên. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới; tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã và các thôn sẽ luôn tâm huyết, trách nhiệm để tham gia xây dựng xã Yên Thuận hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đồng chí đã giải đáp và làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri đồng thời yêu cầu UBND huyện Hàm Yên, các sở ngành liên quan tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để khẩn trương giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các kiến nghị về cải tạo nâng cấp lưới điện dân sinh, xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới. Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh, trong đó có việc tuyên truyền triển khai các nghị quyết mới được HĐND tỉnh ban hành và có tác động lớn đến nhân dân trên địa bàn xã như nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới;  tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm chia sẻ với tỉnh, huyện, xã trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt quan tâm chia sẻ trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đang ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất hiện nay. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Thuận cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ tài nguyên, môi trường và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để tăng nguồn thu cho địa phương; nâng cao thu nhập cho người dân, chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho nhân dân, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Lãnh đạo UBND xã phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân và tăng cường đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết ngay những kiến nghị của nhân dân từ cơ sở.


Sau buổi tiếp xúc cử tri đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu huyện Hàm Yên đã đi kiểm tra hoạt động và tặng quà cho các chốt kiểm dịch Covid -19 tại thôn Lục Khang xã Yên Thuận và chốt kiểm dịch KM 71 trên tuyến Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

 

 

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, động viên cán bộ làm công tác phòng dịch Covid-19 tại chốt thôn Lục Khang, xã Yên Thuận


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, động viên cán bộ làm công tác phòng dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch Km 71.

Đồng chí đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch đã không quản ngại khó khăn, cùng chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. Đồng chí yêu cầu các chốt kiểm tra dịch cần thực hiện nghiêm việc kiểm soát, quản lý người, phương tiện đi qua khu vực chốt; kịp thời phát hiện người có thân nhiệt cao, có biểu hiện nghi nhiễm Covid -19 để xử lý tình huống sơ bộ và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của huyện, của tỉnh để xử lý kịp thời. Tại các chốt kiểm dịch đồng chí đã trao quà để động viên và hỗ trợ thêm cho lực lượng thường trực tại các chốt kiểm dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Hàm Yên.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình trồng thanh long của gia đình anh Đỗ Văn Hưng, thôn 1, xã Yên Phú.

Chiều cùng ngày, đồng chí đã thăm trang trại trồng cây ăn quả của gia đình ông Đỗ Đình Hân tại thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực tìm tòi, vượt khó của gia đình, đã áp dụng thành công các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia đình, chủ trang trại trên địa bàn tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao, sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững, nâng cao đời sống của người nông dân.

Tin: Thế Anh
Ảnh: Thanh Phúc
Video: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục