Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
Video không hợp lệ

Chiều ngày 27/11/2021, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.


Đại biểu dự Hội nghị thẩm tra

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Văn hóa - Xã hội đã tiến hành thẩm tra 05 dự  thảo nghị quyết, gồm: Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025; Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn các huyện: Chiêm Hóa, Lâm Bình, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Đổi tên tổ dân phố thuộc thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, giải trình một số nội dung của dự thảo Nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo các Sở đã trình bày tóm tắt những nội dung chính của dự thảo nghị quyết. Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị các sở, ngành bổ sung, làm rõ thêm nội dung về: Đối tượng, một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển; nghiên cứu về mức hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; về chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của tỉnh phải đảm bảo công bằng, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở vùng thuận lợi và khu công nghiệp để giảm áp lực về biên chế và ngân sách đầu tư cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại Hội nghị thẩm tra.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan soạn thảo đã giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để nghiên cứu bổ sung kịp thời đảm bảo các quy định của pháp luật, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng các dự thảo nghị quyết do các cơ quan chuyên môn soạn thảo; quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm định; đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đại biểu, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị thẩm tra để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên tinh thần đảm bảo đúng quy định, tuân thủ pháp luật, đồng bộ, chặt chẽ trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh đúng quy định./.

NHL
Ảnh: Thanh Phúc
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục