Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba

Ngày 26/11/2021, dưới dự chủ trì của đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.
Video không hợp lệ

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân chủ trì Hội nghị thẩm tra.

Dự và phát biểu tại phiên họp thẩm tra còn có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày dự thảo nghị quyết.

Tại phiên họp buổi sáng, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình bày tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án: Khai thác mỏ đá vôi Yên Ngựa, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; cải tạo nâng cấp đường từ Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn, tổ 18 Nông Tiến qua làng Dùm, phường Nông Tiến - Thiền Viện Chính Pháp Tuyên Quang đến đường Đền Cấm, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” giai đoạn 2 (2017-2020); đầu tư xây dựng công trình thủy lợi hồ Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tham gia ý kiến vào dự thảo nghị quyết.

Phát biểu thẩm tra tại hội nghị, đa số các đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình và dự thảo nghị quyết đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Đối với dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022 cần bổ sung, cập nhập, làm rõ thêm về số liệu trong tờ trình đến thời điểm hiện tại. Đối với các dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cần lưu ý đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, việc trồng lại rừng sau khi thực hiện dự án; việc thực thi các phương án di dời, bồi thường cho các hộ dân đảm bảo ổn định đời sống, sinh kế cho người dân; việc thực hiện dự án tuân thủ các điều kiện về quy hoạch, môi trường và không làm ảnh hưởng các công trình, dự án khác trên địa bàn …Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số nội dung nhằm đảm bảo đủ căn cứ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đúng quy định, có căn cứ và phù hợp với thực tiễn.

Tiếp theo nội dung, chương trình phiên họp thẩm tra đã đề ra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba theo đúng quy định.

* Chiều cùng ngày, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thẩm tra báo cáo Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX.


Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình tại hội nghị.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, chỉ đạo của cơ quan cấp trên, các cơ quan tư pháp tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để kịp thời, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã giải quyết, xét xử 2.914/3.464 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết 84, 12%, một số vụ án tăng và có tính chất nghiêm trọng, phức tạp hơn so với năm 2020 như: Tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản;…. Số lượng vụ án, việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại hành chính tăng so với năm 2020, như: Án hành chính năm 2021 thụ lý tổng số 80 vụ, tăng 45 vụ so với cùng kỳ năm 2020; án dân sự tăng 106 tập trung vào tranh chấp về hợp đồng vay tài sản…Tuy nhiên, tiến độ giải quyết các vụ án hành chính, dân sự đặc biệt là là các vụ án liên quan đến tranh chấp đất đai còn chậm. Chất lượng giải quyết một số vụ án dân sự, hành chính của cấp sơ thẩm còn hạn chế, nhất là trong xác minh, thu thập chứng cứ. Án tạm đình chỉ tuy đã giảm song vẫn còn tồn tại. Việc thực hiện công tác Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đạt tỷ lệ chưa cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong các giai đoạn tố tụng, công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm 648/809 tin; việc điều tra, truy tố các vụ án hình sự 583 vụ, 930 bị can; việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án 571 vụ, 911 bị cáo.... Công tác kiểm sát việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được chú trọng, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả các khâu công tác chưa đồng đều; công tác kiểm sát điều tra đối với một số vụ án hình sự còn chưa chẽ.

Cục Thi hành án dân sự đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là đối với các vụ việc có điều kiện, phức tạp, khó thi hành. Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết, kết quả thi hành xong đạt 87,78% về việc, 57,64 về tiền (vượt 4,78% về việc và 16,54% về tiền so với chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021). Tuy nhiên, số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều (583 việc). Chất lượng công tác thi hành án có nội dung còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tư pháp cần đánh giá trọng tâm những kết quả đạt được năm 2021, đề ra các giải pháp cụ thể năm 2022, các báo cáo cần nêu bật ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành nhiệm vụ, qua đó tham mưu cấp uỷ, chính quyền về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thùy Linh - Hoàng Loan
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục