Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ ba

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019
Video không hợp lệ

Sáng ngày 19/11/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra một số dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX gồm: Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.


Các đại biểu dự họp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Các đồng chí Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Kho Bạc Nhà nước Tuyên Quang; Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết; đồng thời đề nghị các sở, ngành bổ sung, làm rõ thêm: Đối với nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 cần làm rõ thêm tổng kinh phí giao bổ sung trong năm, tỷ lệ % so với dự toán được giao từ đầu năm; đối với báo cáo cần viết rõ số liệu tăng giảm các nguồn vốn so với dự toán đã giao từ đầu năm; số liệu đánh giá logic với hệ thống biểu kèm theo.


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu

Về dự thảo nghị quyết ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025: Các đại biểu đề nghị Sở Tài chính làm rõ căn cứ phân bổ định mức cho một số lĩnh vực, làm rõ việc phân cấp định mức chi; quan tâm, bổ sung kinh phí cho các đoàn thể và nâng mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, môi trường, y tế, nhất là công tác y tế dự phòng; ưu tiên nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới…tính toán lại một số mức chi cho phù hợp với thực tiễn để đảm bảo cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ.

Về dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022 - 2025; các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về thực hiện các quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp, các ngành; điều chỉnh tỷ lệ ở một số mục để đảm bảo hoạt động trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đã được phê duyệt quyết toán các năm trươc đó. Qua đó, chủ động khai thác tiềm năng trong việc huy động nguồn thu ngân sách Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các cơ quan soạn thảo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các sở, ngành, UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo ý kiến đóng góp của các đại biểu cho hoàn chỉnh, đúng theo quy định để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.   

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đánh giá cao chất lượng các dự thảo nghị quyết do các cơ quan chuyên môn soạn thảo; các cơ quan đã có sự phối hợp, thống nhất về căn cứ pháp lý, bố cục, nội dung của các dự thảo nghị quyết; quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định, được cơ quan chức năng thẩm định; cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan và chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp, kịp thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh đúng quy định./.  

Tin: Ngọc Khuê
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục