Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát tại Thanh tra tỉnh

Chiều ngày 16 tháng 11 năm 2021, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, thực hiện Kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021 và phục vụ công tác thẩm tra, giám sát tại kỳ họp của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình

Ngày 19/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng và giải quyết kiến nghị của cử tri về đền bù đất, tài sản trên đất bị ngập úng ở hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ tại Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh. Chiều ngày 12/10/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát đã làm việc với UBND ...

Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 8-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh bằng hình thức trực tuyến về việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, tín ngưỡng - tôn giáo, giáo dục - đào tạo, thông tin - truyền thông, thanh niên và trẻ em.

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-ĐĐBQH, từ ngày 09 đến ngày 16/9/2021, Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ ...

Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 tại huyện Na Hang, Chiêm Hóa

Trong hai ngày 15 và 16/9/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - ...

Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát chuyên đề trên địa bàn huyện Sơn Dương và Thành phố Tuyên Quang

Trong hai ngày 14 và 15/9/2021, Đoàn khảo sát số 09 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Ma Thị Thuý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí thành viên Đoàn khảo sát tiếp tục làm việc với UBND huyện Sơn Dương ...

Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ giai đoạn 2018 - 2020 tại huyện Lâm Bình

Ngày 14/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn cùng các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao ...