Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp

Trong hai ngày 23 - 24/12/2021, HĐND huyện Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Các đại biểu tỉnh dự kỳ họp. Ảnh: Minh Thủy.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng: năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, năm tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời cũng là năm đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có huyện Sơn Dương. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện và sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trong huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Sơn Dương được duy trì và thực hiện hiệu quả; huyện hoàn thành 19/22 chỉ tiêu. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Hạn chế tối đa không để dịch lây lan diện rộng trên địa bàn; triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm vắc-xin phòng dịch cho Nhân dân. UBND huyện đã chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, thị trấn có các giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND huyện quyết nghị. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100,1%; tổng sản lượng lương thực đạt 103,2%; diện tích rừng trồng tập trung đạt 113,7%; tổng diện tích mía vùng nguyên liệu đạt 118,4%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 132,3%; tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 101,8%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 10%/9,9%. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt 40%, cao hơn chỉ tiêu UBND tỉnh giao 5,9%. Huyện tổ chức triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm như: Thành lập cụm Công nghiệp Phúc Ứng 2 và cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế; tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phúc Ứng (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư trên 12.560 triệu đồng. Chất lượng các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị…


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Nguyên.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả huyện Sơn Dương đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đang tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện còn có những hạn chế. Đó là một số chỉ tiêu thực hiện còn chậm, chưa đạt tiến độ: Thu hút khách du lịch đạt 697.620/792.750 lượt, bằng 88% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn ước hết năm 2021 đạt 96% (KH giao đạt 100%)…; chất lượng một số mặt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp...

Để đạt được kết quả trong thời gian tới đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả các Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh như: bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng; nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới…

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch cho Nhân dân; dự báo tốt tình hình, nắm chắc và kiểm soát chặt chẽ, nguồn lây bệnh. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin, bảo đảm bao phủ nhanh nhất cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chủ động đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết ban hành, HĐND huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện... Nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp thu ý kiến kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, chuyển đến các cơ quan  chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan quản lý nhà nước.


Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thanh Nguyên.

Tại kỳ họp, có 06 ý kiến thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các ý kiến phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, điều hành linh hoạt của UBND các cấp, thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời, các ý kiến thảo luận đồng tình với những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND huyện. Qua đây, các đại biểu cũng phân tích sâu hơn một số hạn chế, khó khăn cụ thể trên từng lĩnh vực cũng như ở từng địa phương như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác vệ sinh môi trường; quản lý nghĩa trang; phát triển du lịch, thu hút khách du lịch; công tác phòng, chống dịch Covid-19… Các ý kiến của đại biểu HĐND huyện đều được các đơn vị, phòng ban chuyên môn và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải trình, làm rõ tại kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 07 nghị quyết về: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của HĐND huyện để triển khai các biện pháp phát triển kinh tế -  xã hội, đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.


Các đại biểu tỉnh trao đổi với đại biểu HĐND huyện Sơn Dương tại kỳ họp thứ ba. Ảnh: Minh Thủy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI đã hoàn thành tốt đẹp. HĐND huyện đã thống nhất cao thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022 với 23 chỉ tiêu cụ thể, 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thể hiện quyết tâm cao bảo đảm lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra./.

Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục