Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 02 ngày 24-25/12/2021, tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, HĐND huyện Hàm Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ ba.
Video không hợp lệ

Dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên. Các đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.


Đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022; về kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và các quỹ huyện quản lý năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2022; các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021, dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022… xem xét, thông qua các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện về kết quả công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh chịu tác động lớn của dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự đồng lòng, nỗ lực cao của Nhân dân, huyện Hàm Yên đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế.

UBND huyện đã chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện các Đề án, cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh... tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có các giải pháp chủ động, tích cực để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND huyện quyết nghị. Đến ngày 30/11/2021, có 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện ước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, một số kết quả rất đáng ghi nhận như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm gốc 2010) ước năm 2021 đạt 1.352,2 tỷ đồng, đạt 100%KH; thu ngân sách nhà nước đạt 108,6 tỷ đồng, đạt 104,4% kế hoạch (tăng 15,3% so với năm 2020); giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 95% kế hoạch vốn giao; tạo việc làm mới cho 3.314 lao động, tăng 8,3% KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,18%, vượt kế hoạch 0,18%; tổng nguồn vốn huy động thực hiện công tác tín dụng, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới đạt 1.602.456 triệu đồng, đạt 101%KH; triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện, các ngân hàng, tổ chức đoàn thể triển khai hỗ trợ làm nhà mới cho 378 hộ nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ 18.025 triệu đồng; tiếp nhận đón 399 công nhân, hỗ trợ cho 664 lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương (664 triệu đồng); thực hiện tiêm phòng 91.741 liều vắc xin cho 66.398/80.813 người, đạt tỷ lệ 81,23% và đang rà soát, triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung mũi 3 cho các đối tượng; hoàn thành 100% kế hoạch bê tông hoá đường trục thôn (33,5km), đường nội đồng (15km) theo Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh... Huyện đã có những cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, có tính lan toả sâu rộng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng khác bảo đảm an toàn trên mọi phương diện. Đặc biệt huyện đã xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, bảo vệ sức khỏe, an toàn của nhân dân, tạo tiền đề để triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Hàm Yên còn có những hạn chế, đó là: một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt so với kế hoạch (diện tích cây mía đạt 91,8%, tỷ lệ đô thị hóa, giảm 2,61%; thu hút khách du lịch đạt 76,8%; tỷ lệ người có thẻ Bảo hiểm y tế đạt 93%, giảm 7,0%; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ còn thấp so với bình quân chung của tỉnh; công tác quản lý địa bàn có lúc chưa chặt chẽ; quản lý đất đai, khoáng sản còn hạn chế, để xảy ra vi phạm ở một số nơi;  tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới còn chậm; một số sản phẩm công nghiệp chưa đạt kế hoạch; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư còn chậm… Dịch bệnh tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu, bò vẫn tiếp tục xảy ra trên đàn gia súc...


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 - năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng cho mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, UBND huyện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp, mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong quản lý địa bàn, phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh hơn nữa tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, vừa ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là: Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Yên giai đoạn 2021-2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Kế hoạch thực hiện phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đề ra các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng của huyện để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra tình huống xấu và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự...

Tại kỳ họp này, HĐND huyện Hàm Yên đã tổ chức phiên thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, các tài liệu trình tại kỳ họp và gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong năm 2021; tập trung thảo luận vào các nội dung: Sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác quản lý tài nguyên, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; công tác duy tu, bảo dưỡng đường giao thông; công tác cải cách hành chính; vi phạm về đất đai; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo, các chỉ tiêu về giáo dục, xã hội hóa giáo dục, huy động trẻ ra lớp; công tác dân tộc, bảo hiểm y tế; công tác phòng chống dịch Covid-19…


Toàn cảnh kỳ họp.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Hàm Yên đã thành công tốt đẹp. HĐND huyện đã thống nhất cao thông qua 03 nghị quyết quan trọng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện về: Điều chỉnh quy mô và bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022. Để các nghị quyết sớm đi vào đời sống, UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cùng toàn thể các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kiến nghị các giải pháp đảm bảo nghị quyết được thực thi kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất.

Trong thời gian tới, HĐND huyện sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành,  phát huy trí tuệ tập thể và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng huyện Hàm Yên ngày càng phát triển, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong những năm tiếp theo, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Hàm Yên lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Ngọc Trâm
Ảnh: hamyen.org.vn
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục