Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang: Hoạt động giám sát thực chất, chất lượng

Giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thẳng thắn, không né tránh, không ngại “va chạm”, dám tập trung vào những việc khó... Đó là cách làm mà Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố đã thực hiện trong năm 2021.

Các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố giám sát Dự án đầu tư về quy hoạch khu dân cư trên địa bàn thành phố.

  

Trong năm 2021, HĐND thành phố khóa XXII đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những hoạt động được đánh giá có hiệu quả rõ nét đó là sự đổi mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố. Trong năm, bên cạnh việc tăng cường giám sát thường xuyên về tiến độ thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri... Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố; giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, đã tiến hành 1 cuộc giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công của thành phố.

Các ban HĐND thành phố đã thực hiện giám sát 2 chuyên đề về: Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với việc thực hiện các quy ước, hương ước của thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Đây đều là các nội dung xuất phát từ thực tiễn, là nội dung quan trọng, còn nhiều vướng mắc, khó khăn, được nhiều cử tri quan tâm.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, việc giám sát UBND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công là một việc “khó”, chưa từng có tiền lệ trước đây. Điều đó chứng tỏ, năng lực, trình độ của các thành viên được lựa chọn tham gia đoàn giám sát. Hoạt động giám sát đi vào thực chất, cụ thể, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết; không né tránh, không “ngại va chạm”, làm rõ từng vấn đề, từng nội dung cụ thể. Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã phát hiện, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức triển khai nghị quyết HĐND thành phố về thực hiện đầu tư công, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục và làm rõ trách nhiệm, cá nhân trong việc để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm đó.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Tô Hoàng Linh cho biết, ngay sau khi Đoàn giám sát chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức triển khai nghị quyết HĐND thành phố về thực hiện đầu tư công, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng khắc phục và giải quyết ngay. Trước kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố, UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công đầy đủ và đúng quy định trình HĐND thành phố thông qua; xem xét, điều chỉnh, phân bổ nguồn vốn cho các dự án đã được phê duyệt, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với một số cá nhân chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao để xảy ra các hạn chế, thiếu sót. Đồng thời, bố trí cán bộ có năng lực theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo đầy đủ, chính xác để kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, ban hành các giải pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công...


Tuyến ngõ 132, đường Minh Thanh, tổ 16 phường Tân Hà được đầu tư từ nguồn vốn của chương trình "Dự án Đô thị miền núi phía Bắc” vừa hoàn thành thi công.

UBND thành phố đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố, Ban Quản lý Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang” và các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng... để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 31-12-2021, thành phố đã giải ngân trên 403,96/466,14 tỷ đồng, đạt 89% vốn thực tế được cấp (trong đó: Giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang thực hiện năm 2021; giải ngân 87% kế hoạch vốn thực tế được cấp năm 2021).

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố đã đôn đốc UBND thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp. Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ ra những hạn chế và yêu cầu UBND thành phố chấn chỉnh các cơ quan chuyên môn được giao giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường trách nhiệm trong việc giải quyết, khắc phục dần biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết. Do đó, trong năm đã có 52/92 kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, đạt 56,5%, tăng so với cùng kỳ năm 2020 là 18,2%.

Từ những đổi mới và kết quả thực hiện được trong hoạt động giám sát của HĐND và các ban HĐND thành phố có thể thấy năng lực và chất lượng hoạt động giám sát của HĐND thành phố ngày càng được nâng lên. Thông qua công tác giám sát của HĐND đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong bộ máy nhà nước, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Nhờ đó, góp phần để thành phố hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của năm.                

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục