Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hoá quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ngay từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2025

Sáng 24/12/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Chiêm Hoá khóa XX đã khai mạc kỳ họp thứ ba.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Hà, Đại biểu Quốc hội khoá XV, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách; Pháp chế; Dân tộc của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hoá.


Đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng; năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; năm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và trước thách thức, tác động của thiên tai và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của nhân dân trong tỉnh; nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hoá đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “mục tiêu kép” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. Chủ động tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ  các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, cơ bản hoàn thành 9/12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chiêm Hoá. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt trên 1.946 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 72,398 tỷ đồng (đạt 108,9% kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt năm đạt trên 36,4 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 67,9%  (kế hoạch là 67%). Tỷ lệ tạo việc làm cho 3.444 lao động đạt 106,5%; 02 xã (xã Kiên Đài và Tân An) đạt chuẩn nông thôn mới, xã Vinh Quang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 15,61 tiêu chí/xã. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2030. Ban hành, triển khai 02 đề án phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phát triển du lịch huyện Chiêm Hoá giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Công tác tiêm phòng chống dịch Covid - 19 được triển khai quyết liệt và hiệu quả, đến ngày 22/12/2021: Tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 93,9%, tiêm mũi 2 đạt 82,6%; tỷ lệ dân số từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 96,4%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Chiêm Hoá cũng còn những hạn chế, khó khăn, đáng lưu ý là: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt thấp. Công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn hạn chế; tình trạng tự ý cải tạo đất vẫn còn xảy ra tại một số xã, UBND các xã chưa phát hiện, xử lý kịp thời. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án còn chậm. Tình hình an ninh trật tự tại một số địa phương còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, công tác cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hết sức quan trọng mà huyện Chiêm Hoá đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy, cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, bảo đảm các nội dung được thông qua với sự thống nhất, chất lượng cao. Trong đó, tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các báo cáo trình kỳ họp đã nêu; phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid- 19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cử tri và Nhân dân.

Để đạt được kết quả trong thời gian tới đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu  Đảng bộ huyện Chiêm Hoá lần thứ XXII tập trung 02 khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ. Tập trung nguồn lực đầu tư phấn đấu xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm 05 xã đạt tiêu chí đô thị loại V.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học tập trung. Tăng cường hướng dẫn thực hiện các mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi có hiệu quả gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao giá trị. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó quan tâm các tiêu chí về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với duy trì, thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi các đối tượng F0 đang diễn biến hết sức phức tạp. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch cho Nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc-xin, bảo đảm bao phủ nhanh nhất cho các đối tượng trên địa bàn huyện Chiêm Hoá.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các dự án tại khu công nghiệp An Thịnh; xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; sớm đưa một số nhà máy chế biến gỗ, nhà máy may… vào hoạt động ổn định; phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.129, 5 tỷ đồng (tăng 60,42 tỷ so với năm 2021); phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tập trung quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Triển khai thực hiện tốt dự toán thu, chi ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế, phấn đấu thu vượt dự toán giao. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả dự toán chi đã giao.


Toàn cảnh kỳ họp.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp. Thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và Đề án hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; khẩn trương rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt các hoạt động thương mại, dịch vụ, ổn định thị trường, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu. Thực hiện các giải pháp củng cố, khôi phục hoạt động du lịch theo hướng thích ứng an toàn với dịch Covid-19, “An toàn tới đâu, mở cửa tới đó và mở cửa thì phải có giải pháp đảm bảo an toàn”; tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, kích cầu du lịch nội địa...

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Chủ động đối thoại, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các sai phạm về quy hoạch, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường.

Thời gian tới HĐND huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri và Nhân dân. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của Nhân dân.

Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ của các các vị đại biểu, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển của thành phố, của tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Chiêm Hoá khóa XX sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tích đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy cử tri và Nhân dân. 

Thùy Linh
Ảnh: chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục